Sluiten

Zoeken in de website

Geschiedenis van CPS

Als u een beroep doet op CPS, schakelt u een organisatie in met een rijke staat van dienst. Al decennialang stimuleren we kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en betere leerresultaten. Door de jaren heen hebben we veel expertise opgebouwd. Die laten we graag ten goede komen aan onze huidige klanten!

CPS is ontstaan in het voorjaar van 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oprichting van CPS (toen: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum) was een initiatief uit het onderwijsveld. De organisaties van besturen en onderwijsgevenden binnen het protestants-christelijk onderwijs vonden het belangrijk een adviserend orgaan te starten. Daarbij werkten ze samen met wetenschappers van de Vrije Universiteit.

Beginjaren

CPS was in die beginjaren een kleine organisatie. Het kantoor (eerst in Scheveningen, later in Den Haag) was minuscuul. Lange tijd werkte CPS met freelancemedewerkers: meestal onderwijzers die ’s avonds of op zaterdag voor CPS werkten. In 1956 werd de eerste voltijdse medewerker aangesteld.

De nadruk lag op materiaal ontwikkelen en conferenties organiseren. CPS zorgde ervoor dat tussen scholen uitwisseling kon plaatsvinden van informatie en deskundigheid.

Contributie en subsidie

Typerend was dat CPS in de eerste decennia niet alleen voor, maar ook ván de scholen was. CPS was een integraal onderdeel van het protestants-christelijk onderwijs. Scholen waren lid van CPS; ze betaalden contributie. Kortom: CPS was een netwerkorganisatie.

Daarnaast kreeg CPS ook subsidie: alle activiteiten werden bekostigd door de overheid. Er was een wettelijke bescherming. CPS was jarenlang mede een instrument van de overheid.

Samenwerking

In 1970 verhuisde CPS naar Hoevelaken, later naar Amersfoort. Ook werd er gefuseerd met twee soortgelijke instituten: een voor technisch beroepsonderwijs en een voor land- en tuinbouwonderwijs. Het aantal medewerkers bedroeg ongeveer 30.

Eind jaren zeventig begonnen de drie Landelijke Pedagogische Centra (CPS, APS en KPC Groep) steeds meer samen te werken in projecten. Dit betekende ook dat CPS ging werken voor scholen buiten het protestants-christelijk onderwijs.

Wettelijk kader

De Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA, 1997) veranderde de positie van CPS ingrijpend. CPS wordt sindsdien niet meer gefinancierd door het Rijk.

CPS nu

praktijkleren.png

CPS heeft zich ontwikkeld tot een landelijk opererende organisatie in schoolontwikkeling en professionalisering.  Met circa 35 medewerkers bedient de organisatie ambitieuze scholen met leerlingen en studenten van 2 tot 18 jaar, maar ook gemeenten en de rijksoverheid.