Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang leescoach en leesspecialist

Leergang leescoach en leesspecialist

Betere leesresultaten heb je zelf in de hand!

Taalonderwijs is een speerpunt op iedere school. Een leesspecialist geeft een belangrijke impuls aan het leesonderwijs en draagt bij aan betere resultaten. Een leesspecialist brengt relevante kennis de school in, coacht en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat het leesonderwijs hoog op de agenda komt én blijft. 

Je verwerft de kennis en ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een succesvolle leesspecialist te zijn en om de opbrengsten van het leesonderwijs binnen je school te verhogen. De aantoonbare en direct toepasbare winst na afronding van de complete leergang:

 • Inhoudelijke, specialistische kennis over kwalitatief leesonderwijs volgens de laatste inzichten, gekoppeld aan de zes succesfactoren voor effectief leesonderwijs, gericht op technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen.
 • Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, te enthousiasmeren en uw kennis met hen te delen.
 • Vaardigheden om effectief leesonderwijs te coördineren en te borgen (in afstemming met de schoolleiding).

Resultaatverbetering belangrijker dan ooit

Door de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is resultaatverbetering belangrijker dan ooit. Effectief leesonderwijs staat dan ook hoog op de agenda. Maar wat is ‘effectief leesonderwijs’ precies? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat het hele team effectief leesonderwijs gaan aanbieden?

Deze leergang leidt je op tot leesspecialist. De leergang bestaat uit tien dagen. Deze zijn onderverdeeld in drie modules: een basismodule (4 dagen) en twee verdiepingsmodules (elk 3 dagen). Tijdens de modules werk je in kleine groepen, onder begeleiding van ervaren trainers. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en voor uitwisseling van kennis en ervaring. Tussen de afzonderlijke dagen krijg je opdrachten mee naar huis, met een belasting van gemiddeld 2 uur, daarnaast is er leeswerk.

Wat leer je?

Tijdens de leergang verwerf je actuele en relevante kennis op het gebied van effectief leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Theorieën en modellen op het gebied van effectief leesonderwijs
 • Concrete handvatten technisch lezen
 • Technisch leesonderwijs in de groepen 3 t/m 8
 • Woordenschatontwikkeling in de groepen 3 t/m 8
 • Begrijpend leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8
 • Begrijpend luisteronderwijs in de groepen 1 t/m 3
 • Leesmotivatie en -promotie in de groepen 1 t/m 8

Welke vaardigheden ontwikkel je?

Tijdens de leergang ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om een goede leesspecialist, coach en coördinator te zijn. Tijdens de basismodule komt een aantal essentiële basisvaardigheden aan bod. In de verdiepingsmodules scherp je deze vaardigheden aan op basis van concrete praktijkoefeningen en verhelderend videomateriaal. Je vergroot je analytisch vermogen en ontwikkelt je coachings- en coördinatievaardigheden. Hierdoor ben je in staat om je rol als katalysator binnen de schoolorganisatie succesvol te vervullen en om met collega’s en schoolleiding te werken aan verandering en blijvende verbetering.

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de diverse activiteiten waarin je als leesspecialist een voortrekkersrol hebt:

 • Initiëren en uitvoeren van sterkte-zwakteanalyses
 • Signaleren van hiaten in het curriculum
 • Monitoren en analyseren van resultaten/leeropbrengsten
 • Bevorderen van een doorgaande leeslijn
 • Formatief toetsen
 • Coachen en enthousiasmeren van collega-leerkrachten
 • Initiëren en begeleiden van kleinschalige scholingsactiviteiten
 • Coördinatie en samenwerking met de schoolleiding.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders en taal-leescoördinatoren in het basisonderwijs.

Wanneer en waar?

Duur van de leergang: 10 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. De 10 dagen zijn onderverdeeld in:

 • Vierdaagse basismodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 1, 14 december 2021: online via MS Teams, 26 januari 2022: Amersfoort, 9 maart 2022: Amersfoort en 6 april 2022: Amersfoort
 • Driedaagse verdiepingsmodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 2, 18 mei 2022: Amersfoort, 8 juni 2022: Amersfoort en 29 juni 2022: Amersfoort
 • Driedaagse verdiepingsmodule - Leesspecialist basisonderwijs, module 3, 14 september 2022: Amersfoort, 12 oktober 2022: Amersfoort en 16 november 2022: Amersfoort

Praktische informatie

 • Je kunt je ook voor de afzonderlijke modules inschrijven.
 • Het verdient aanbeveling om de volledige leergang te volgen. Als je je voor de volledige leergang inschrijft, bieden wij daarom een korting aan. Je bespaart dan € 426,=.
 • Compleet overzicht van de trainingsmogelijkheden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "De docenten zijn deskundig, enthousiast en inspirerend. Kunnen zich goed inleven in de situatie op scholen, dus dichtbij de praktijk. Hierdoor is de lesstof en zijn de materialen goed bruikbaar. De trainingen zijn structureel goed opgebouwd."

Aanmelden

Inschrijving gesloten.

Prijzen

Inclusief de publicaties:

 • Handboek Technisch Lezen in het basisonderwijs
 • Woordenschat, meer dan woorden leren
 • Lezen ... Denken ... Begrijpen! 

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website