Spring naar mobiele navigatie

Over Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Onderwijs vraagt persoonlijk leiderschap

Je geeft als schoolleider in het onderwijs leiding in een complexe omgeving. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en je komt steeds voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s te staan. Je wilt hierop inspelen, je toekomstvisie duidelijk hebben en deze ook uitdragen. Je wilt jezelf en je school ontwikkelen.

Om te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je jezelf, je kwaliteiten en je ontwikkelpunten kent. Zelfreflectie is daarom een van de belangrijkste competenties van effectieve leidinggevenden. Met zelfreflectie ben je je eigen instrument. En je vervult ermee ook een voorbeeldrol: vanuit je persoonlijke reflectieve houding stimuleer je het reflecteren en de ontwikkeling van anderen op je school: leerkrachten én leerlingen.

Van reflecteren naar handelen

Het is duidelijk, reflecteren is belangrijk. Maar, reflecteren heeft pas nut als het leidt tot handelen. Daarom reflecteer je in deze training niet alleen vanuit wisselende perspectieven op je persoonlijk leiderschap, maar vertaal je verkregen inzichten ook naar de praktijk. Vanuit de ontwikkelingsgebieden: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? en Wat doe ik? onderzoeken we de volgende onderwerpen:

 • Wat is mijn visie op onderwijs en leren?
 • Hoe zie ik de toekomst van het onderwijs?
 • Wat wil ik als leidinggevende betekenen voor anderen en lukt mij dat?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen ontwikkeling en die van mijn collega’s?

Tijdens deze cursus Persoonlijk leiderschap scherp je je eigen beelden rondom deze thema’s aan en toets je deze aan de meest recente theorieën en inzichten over leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Je werkt in een voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Hierdoor krijg je meer inzicht in wie je bent als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in je school. Je verwerft kennis en vaardigheden om vanuit een onderzoekende instelling leiding te geven aan je eigen ontwikkeling en die van anderen in je organisatie. Je zet kleine praktijkexperimenten op die aansluiten bij cases de je inbrengt.

Om je eigen proces van reflectie te versterken werk je tijdens de training met een reflectief dagboek. Daarnaast gebruik je tijdens de training diverse andere methoden om reflectie bij jezelf en anderen te stimuleren. Met als doelen onder meer:

 • Je bent je bewust van de voorbeeldrol die je vervult in je school.
 • Je hebt een duidelijke persoonlijke visie op onderwijs in jouw school en betrekt hierin inzichten uit de wetenschap en de samenleving.
 • Je weet je visie te vertalen in de wijze waarop je leiding geeft.
 • Je weet om te gaan met andere visies en meningen.
 • Je hebt inzicht in wat werkt en wat niet (zelfinzicht).
 • Je kent je sterke punten en weet waar je je op wilt ontwikkelen.
 • Je weet hoe je invloed kunt uitoefenen op anderen.

Wat leer je?

Tijdens de training komen verschillende ontwikkelingsgebieden van persoonlijk leiderschap aan bod. Je leert:

 • jezelf als leidinggevende beter kennen
 • de ander in de school beter kennen en begrijpen
 • de ontwikkeling van de school vormgeven in organisatiekenmerken en hogere-orde-denken
 • strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus en het hogere-orde-denken
 • integraal kijken naar de school en de betekenis voor samenhang en borging

Voor wie?

Schoolleiders in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Wanneer en waar?

Vijf dagen van 10.00 tot 16.00 uur bij CPS Amersfoort:

31 oktober 2022
7 december 2022
11 januari 2023
8 februari 2023
16 maart 2023

Praktische informatie

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden actuele artikelen verstrekt over leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van videomateriaal.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Het waren plezierige trainers, veel ruimte voor eigen ervaringen en vooral het in gesprek gaan met elkaar was erg fijn.'
 • 'Prettige docenten. Zeer grote kennis van stof. Voldoende ruimte voor eigen inbreng en interactie. Waardevolle bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling.'
 • 'Zeer inspirerend.'

Meer weten?

Leiderschap in het onderwijs
Leiderschap in het basisonderwijs
Leiderschap in het voortgezet onderwijs
De zeven gewoonten in het mbo

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.882,00

Prijs is exclusief literatuur.

Heb je vragen?

Zoek in de website