Spring naar mobiele navigatie

Over Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap: je bent je eigen instrument

Je geeft als leidinggevende in het onderwijs leiding in een complexe omgeving waar ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. Je komt steeds voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s te staan. Je bent je eigen instrument. Het is belangrijk dat je jezelf, je kwaliteiten en je ontwikkelpunten kent. Zelfreflectie is daarom een van de belangrijkste competenties van effectieve leidinggevenden. Als het gaat om zelfreflectie, dan vervul je ook een voorbeeldrol. Vanuit je persoonlijke reflectieve houding stimuleer je het reflecteren en de ontwikkeling van anderen, leerkrachten én leerlingen, op je school. Kortom, zonder reflectie geen ontwikkeling!

Van reflecteren naar handelen

Het is duidelijk, reflecteren is belangrijk. Maar, reflecteren heeft pas nut als het leidt tot handelen. Daarom reflecteer je in deze training niet alleen vanuit wisselende perspectieven op je persoonlijk leiderschap, maar vertaal je verkregen inzichten ook naar de praktijk. Vanuit de ontwikkelingsgebieden: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? en Wat doe ik? onderzoeken we de volgende onderwerpen:

 • Wat is mijn visie op onderwijs en leren?
 • Hoe zie ik de toekomst van het onderwijs?
 • Wat wil ik als leidinggevende betekenen voor anderen en lukt mij dat?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen ontwikkeling en die van mijn collega’s?

Je scherpt je eigen beelden rondom deze thema’s in deze scholing en toetst deze aan de meest recente theorieën en inzichten over leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Je werkt in een voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Hierdoor krijg je meer inzicht in wie je bent als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in je school. Je verwerft kennis en vaardigheden om vanuit een onderzoekende instelling leiding te geven aan je eigen ontwikkeling en die van anderen in je organisatie. Je zet kleine praktijkexperimentjes op die aansluiten bij cases de je inbrengt.

Om je eigen proces van reflectie te versterken werk je tijdens de training met een reflectief dagboek. Daarnaast gebruik je in de scholing diverse andere methoden om reflectie bij jezelf en anderen te stimuleren. 

 • Je bent je bewust van de voorbeeldrol die je vervult in je school.
 • Je hebt een duidelijke persoonlijke visie op onderwijs en leren en betrekt hierin inzichten uit de wetenschap en de samenleving. Naar buiten gericht.
 • Je weet je visie te vertalen in de wijze waarop je leiding geeft (congruent; teach as you preach)
 • Je gaat hierover het gesprek aan met anderen (socratische dialoog)
 • Je weet om te gaan met andere visies en meningen
 • Je krijgt inzicht in wat werkt en wat niet (zelfinzicht)
 • Je kent je sterke punten en weet waar je je op moet ontwikkelen
 • Je weet hoe je invloed kunt uitoefenen op anderen
 • Je hebt een beeld van waar je over een aantal jaren wilt staan en waaraan je wilt gaan werken om daar te komen.

Wat ga je leren?

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende ontwikkelingsgebieden van persoonlijk leiderschap en de volgende doelen aan bod:

 • Je leert jezelf als leidinggevende beter kennen.
 • Je leert de ander in de school (beter) kennen en begrijpen.
 • Je leert de ontwikkeling van de school vormgeven: vormgeven aan organisatiekenmerken en hogere-orde-denken.
 • Je leert strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus en het hogere-orde-denken.
 • Je leert integraal te kijken naar de school en de betekenis voor samenhang en borging.

Voor wie?

Schoolleiders in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Wanneer en waar?

Vijf dagen van 10.00 – 16.30 uur op CPS Amersfoort

31 oktober en 7 december 2022 + 11 januari , 8 februari en 16 maart 2023

Praktische informatie

 • De module beslaat 5 dagen contacttijd, waarin de theorie en de (eigen) praktijk aan elkaar gekoppeld worden. 
 • Voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden actuele artikelen verstrekt over leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van videomateriaal.
 • Studiebelasting
  5 EC’s oftewel 140 uur. Het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten zijn onderdeel van de training.
 • Niveau: post-hbo
 • Deze training is ook als een module in te zetten in het kader van de herregistratie voor schoolleiders po.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Het waren plezierige trainers, veel ruimte voor eigen ervaringen en vooral het in gesprek gaan met elkaar was erg fijn."
 • "Prettige docenten. Zeer grote kennis van stof. Voldoende ruimte voor eigen inbreng en interactie. Waardevolle bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling."
 • "Zeer inspirerend."

schoolleidersregister

QQQ

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.882,00

Prijs is exclusief literatuur.

Heb je vragen?

Zoek in de website