Spring naar mobiele navigatie

Over Leidinggeven aan leren

Leidinggeven aan leren

vormgeven aan een professionele leergemeenschap

Leidinggeven aan leren: vormgeven aan een professionele leergemeenschap

Hoe is dat bij jou georganiseerd: de professionele ontwikkeling in de school? Heb je een strategisch scholingsplan? Zijn de professionele ontwikkelingen verbonden met de ambities van de school? Is het één van je ambities om vorm te geven aan een lerende organisatie? En hoe doe je dat dan? Zomaar een aantal vragen waar je mee aan de slag gaat in deze training. 

Wat leer je?

 • Het opstellen van een strategisch scholingsplan. 
 • Realiseren van een professionele leergemeenschap. 
 • Stimuleren van collega’s tot professionele ontwikkeling. 
 • Hoe je tegemoet kunt komen aan talenten van leraren. 
 • Hoe je het leren van je collega’s bevordert. 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor leidinggevenden in het po, vo en mbo. Dit kunnen eindverantwoordelijke leidinggevenden zijn, bijvoorbeeld op team- of afdelingsniveau, directies, managementteams etc.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit vier bijeenkomsten die plaatsvinden in Amersfoort:

 • 28 september 2022 van 10.00 - 16.00 uur
 • 9 november 2022 van 10.00 - 16.00 uur
 • 14 december 2022 van 10.00 16.00 uur
 • 16 januari 2023 van 10.00 - 16.00 uur

Praktische informatie

De training maakt gebruik van je eigen context en bestaat naast een theoretisch gedeelte ook uit een aantal praktische oefeningen. De training maakt gebruik van de digitale leeromgeving Moodle en literatuur die klaar zal liggen bij aanvang van de training. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de voorbereidings- en tussenopdrachten uitvoeren en de resultaten daarvan delen met de deelnemers en trainers. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Programma

Voorbereidende opdracht 

 • Verkenning van het thema. 
 • Rich picture, hoe leer jij?  

Bijeenkomst 1  

 • De lerende organisatie en de rol van de schoolleider.  
 • Visie op permanente professionalisering binnen de school, visie op leren. 
 • Vormen van leren. 
 • Kenmerken van effectieve professionaliseringsinterventies (formeel en informeel zie Klaas van Veen). 
 • Architectuur van het leerlandschap, hoe vergroot je de leerpotentie van jouw school? 
 • Verbinden van (strategische) schoolplannen en ambities met professionalisering. 

Tussenopdracht 1 

 • Onderzoek in de eigen praktijk: reflecteer op het leerlandschap van de school. 
 • Vullen van het ontwerpformat.  

Bijeenkomst 2

 • Professionele dialoog voeren.
 • Gespreid leiderschap: ondersteunen professionele ontwikkeling in verschillende groepen leraren (startende, ervaren, etc.).
 • Gesprekstechnieken ter ondersteuning van lerende houding en cultuur. 
 • Hoe bevorder ik leraren om kritisch te reflecteren op hun eigen handelen?   
 • Hoe voer ik ontwikkelgesprekken met leraren?  
 • Feedback geven en ontvangen.  

Tussenopdracht 2 

 • Het voeren van gesprekken en het vragen om feedback. 
 • Aanvullen ontwerpformat. 

Bijeenkomst 3 

 • Collectief leren stimuleren. 
 • Professionele ruimte.  
 • Een lerende organisatie: zorgen voor het individuele leren, voor teamleren en voor organisatieleren. 
 • De zeven factoren uit het OECD model voor de lerende organisatie. 
 • Teamleren.  
 • Professionele leergemeenschappen, wat zijn het en welke factoren zijn van invloed op het vormen ervan? 

Tussenopdracht 3 

 • Strategisch professionaliseringsplan. 
 • Voorbereiden presentatie.

Bijeenkomst 4  

 • Casuïstiek.  
 • Presentaties.  

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Meerdere deelnemers (korting)

Deze training bij jou op school 

Deze training is toepasbaar als één van de interventies op de menukaart uit het Nationaal Programma Onderwijs

CPS adviseert en begeleidt bij het opstellen van een plan en de uitvoering van effectieve interventies: https://www.cps.nl/nationaal-programma-onderwijs.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 1.525,00

Deelnemersprijs 'Leidinggeven aan leren' is inclusief de volgende literatuur:

 • Kom maar op met jouw feedback
 • Lesson Study als effectieve vorm van teamleren
 • Architectuur van het leerlandschap

Heb je vragen?

Zoek in de website