Spring naar mobiele navigatie

CPS en het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs en CPS

Maar liefst 8,5 miljard gaat de overheid investeren in het onderwijs. Een fors bedrag met louter als doel het herstellen van de 'corona-schade' in het onderwijs. Van scholen wordt nu een goed doordacht herstelplan verwacht. CPS adviseert en begeleidt bij het opstellen van een plan en de uitvoering van effectieve interventies.
Neem contact op
Leerlingen op trap

Gemiste schooltijd

Er lijkt dus genoeg financiële ondersteuning te zijn. De overheid eist wel dat een school met een goed herstelplan komt. Het afgelopen jaar heeft zeker gezorgd voor gemiste schooltijd bij leerlingen en een fikse aanslag gepleegd op het sociaal-emotioneel welzijn bij zowel leerlingen en leraren/schoolleiding als ook ouders. Een plan vraagt dus om een goede analyse van zowel de leerlingresultaten als het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen en schoolpersoneel. 

Je kunt als school dus zelf kiezen voor de manier waarop je de gevolgen van de coronamaatregelen in beeld brengt. De focus zal in ieder geval moeten liggen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het zal hier dan vooral gaan om de volgende domeinen:

  • Cognitieve ontwikkeling: in beginsel gaat het hierbij om alle leergebieden en niet alleen om taal en rekenen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden: hierbij gaat het bijvoorbeeld om impulsbeheersing, omgaan met emoties, samenwerken, concentratie, motivatie, werkhouding, plannen, sociale veiligheid en zelfvertrouwen.

Lees meer informatie over het NPO op https://www.nponderwijs.nl/

CPS adviseert en begeleidt bij analyse - interpretatie - verbeterplannen

CPS heeft jarenlange expertise opgebouwd in schoolontwikkeling en schoolverbetering. Onze ervaren adviseurs kunnen je school begeleiden bij de analyse van de scanresultaten en/of de uitwerking naar concrete acties en een plan van aanpak. Ook in het aanbod van de CPS academie vind je een breed palet aan trainingen. Trainingen die gericht zijn op het verbeteren van leerresultaten, leermotivatie en sociaal-emotioneel welbevinden en dus ook prima in een herstelplan van de school passen.

Effectieve acties die bijdragen aan een duurzame schoolkwaliteit

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Education Endowment Foundation (EEF) met de Teaching and Learning Toolkit een inventarisatie gemaakt van effectief gebleken werkwijzen o.a. gericht op leerachterstanden als ook het welbevinden van leerlingen en schoolpersoneel. Deze inventarisatie is er al een tijdje, maar is nu door de EEF voorzien van een beoordeling kosten als wel de mate van effect die de actie kan hebben op leerresultaten.

CPS heeft een brede expertise en kan op veel terreinen deskundige hulp bieden. Om het overzichtelijk te houden kiezen we in het overzicht hieronder voor in de praktijk beproefde interventies. Deze keuze is gebaseerd op de impact die deze ingrepen hebben op het verbeteren van leerresultaten gekoppeld aan wat wij als CPS belangrijk vinden in het onderwijs en waar veel expertise in is opgebouwd.

Onze menukaart

Sancta_Maria_Mavo_25 400px

In alle fasen van het verbeterplan kunnen ervaren adviseurs je school helpen de juiste stappen te nemen. Afhankelijk van de situatie van de school kan deze ondersteuning bestaan uit zowel procesbegeleiding als de uitvoering van de verbeteractiviteiten:

Kijk verder bij:

CPS expertise

  

  

Sancta_Maria_Mavo_17 400px

Samenwerkend leren /  instructie in kleine groepen

De impact van samenwerkend leren is consequent positief.
In het algemeen resulteert samenwerkend leren in een leerwinst van gemiddeld vijf maanden. 

Kijk verder bij:


 

Coaching leerlingen

Zelfregulatie en metacognitie

Interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulatie hebben vaak een hoge impact. Gemiddeld behalen leerlingen een leerwinst van acht maanden.

Kijk verder bij:


 

Sancta_Maria_Mavo_7 400px

Feedback

Feedback laat zeer positieve effecten op het leren zien. Wel luistert het vrij nauw hoe de feedback wordt toegepast in de lessen.

Kijk verder bij:


 

shutterstock_288242009

Digitale didactiek

Studies tonen consequent aan dat digitale technologie gepaard gaat met redelijke leerwinst: gemiddeld vier maanden extra vooruitgang. 

Kijk verder bij:


 

 

Comenius_43 400px

Sociaal-emotionele aspecten
leren verbeteren

Interventies op sociaal-emotioneel terrein hebben een positief effect op de houding van kinderen tegenover leren, op sociale relaties op school en op hun eigen prestaties. Er bestaat bewijs dat er grotere effecten zijn voor kinderen met een lage sociaal-economische achtergrond en voor laagpresterende kinderen.

Kijk verder bij:


 

Heb je vragen of wil je advies?

Neem dan contact op met Geke.

Zoek in de website