Spring naar mobiele navigatie

Over Pedagogisch coachen

Pedagogisch coachen

Leerlingen coachen om zelf gemotiveerd aan het werk te gaan

 • Hoe leer ik leerlingen zelf hun opdrachten op tijd in te leveren?
 • Hoe leer ik leerlingen door te zetten ook bij tegenslag?
 • Wat kan ik als leercoach doen om de zelfmotivatie en groeimindset van de leerling te versterken?
 • Leer de structuur van een leercoachgesprek

De corona-crisis heeft onze wijze van leren, leven en werken ingrijpend veranderd. Door het thuisonderwijs dienden leerlingen zelf regie te nemen over hun eigen leren en leerhouding. Bij sommige lerende bracht dat stress met zich mee: Kan ik dit wel alleen, wil ik dit wel? Andere leerlingen lukte het goed om deze emoties onder controle te houden, zich te blijven concentreren en door te zetten om de taken af te maken. Deze zelfregulerende leerlingen kunnen doelbewust hun leerhouding beïnvloeden door de inzet van leerstrategieën. Het ontwikkelen van zelfregulatie vraagt van docenten een andere vorm van begeleiding: coaching. In deze training focussen we vanuit de rol van leercoach op pedagogisch coachen. 

Ondersteun en versterk de leermentaliteit

Eigenaarschap van leren start met het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Zelfeffectiviteit, het vermogen om in te schatten dat je deze leertaak kunt behalen, is de trigger om zelf aan de slag te durven gaan. Daarnaast is eigen motivatie op de leertaak van belang om een leertaak te kunnen starten. Door leerlingen invloed te geven, zoals keuzes in een leertaak (autonomie,) krijgen zij het gevoel dat zij controle hebben over hun eigen leerproces. Dat kan het gevoel van zelfeffectiviteit vergroten. Hoe groter het gevoel van zelfeffectiviteit, hoe groter hun doorzettingsvermogen bij tegenslag. De inzet van leerstrategieën zijn doorslaggevend om de leertaak te voltooien. 

De pedagogisch leercoach ondersteunt de leerhouding van de lerende met leerstrategieën en versterkt een op groei gerichte leermentaliteit. Hij begeleidt de lerende in het verkrijgen van zelfcontrole over zijn leren en leven. Om zelf in actie te komen, verantwoordelijkheid te durven nemen en te blijven doorzetten ook bij stress en tegenslag. Dit bevordert de veerkracht en het mentale welbevinden van de leerling.

Wat leer je?

 • De groeimindset en zelfeffectiviteit bij lerenden te versterken;
 • Leerstrategieën bij lerende te herkennen die zorgen voor eigenaarschap en zelfcontrole van de leerhouding;
 • Pedagogische coachingsvaardigheden toe te passen zoals empathisch luisteren, reflectie, effectief feedback geven;
 • De structuur van pedagogisch coachen (ABCDE) om leerling te begeleiden naar eigenaarschap en een groei gerichte leermentaliteit;
 • De lerenden HOOP geven vanuit autonomie, betrokkenheid en competentie.

Voor wie?

Docenten en mentoren, coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken

Wanneer en waar?

 • 27 september 2022, 10.00 – 16.00 uur, CPS Amersfoort
 • 13 oktober 2022: een online leercoachgesprek
 • 1 november 2022, 10.00 - 13.00 uur, CPS Amersfoort

Praktische informatie

Vooraf:

 • Ontvang je het boek De zesde rol van de leraar en informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren
 • Lees je hoofdstuk 1, 2 en 4
 • Bestudeer je de voorbereidende informatie in moodle

Op basis daarvan geef je vooraf je leervraag aan en beschrijf je je casus waar je effectiever in wilt worden.

Tijdens de training krijg je kennis en praktijkoefeningen en leer je hoe je als coach leerstrategieën, vaardigheden in de dagelijkse praktijk toepast en inzet die leiden tot zelfinzicht, eigenaarschap en welbevinden bij de lerenden.

Na de training kun je de pedagogisch leercoachvaardigheden toepassen bij de lerenden.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Inhoudelijk goed, duidelijk, helder gestructureerd met praktische tips en handvatten voor de dagelijkse lespraktijk. Trainer was duidelijk kundig, overtuigend en motiverend. Leuk en leerzaam!"
 • "Ik vond deze training super inspirerend"

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Inclusief het boek De zesde rol van de leraar, De leercoach

Heb je vragen?

Zoek in de website