Spring naar mobiele navigatie

Over Uitval voorkomen in vo/mbo met de 7 gewoonten van Covey

Uitval voorkomen in vo/mbo met de 7 gewoonten van Covey

7 gewoonten voor leerlingen die het moeilijk hebben

 • Heeft jouw school potentiële thuiszitters vanwege bijvoorbeeld toenemende prestatiedruk of sociale verwachtingen?
 • Is het moeilijk om verbinding met deze jongeren te houden?
 • Wil je ze graag ondersteuning binnen de school bieden?

Zet dan de 7 gewoonten van Covey in om definitieve uitval te voorkomen, om deze jongeren binnen school te houden en te voorkomen dat ze een extern ondersteuningstraject nodig hebben. Door te werken met de 7 gewoonten leren leerlingen en studenten succesvol te leren, te kiezen en handelen. Ze krijgen grip op zichzelf en houvast voor hun verdere ontwikkeling; ze ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap.

In deze cursus trainen docenten en leerlingbegeleiders zich in de 7 gewoonten van Covey. Dit doe je door zelfreflectie, verschillende werkvormen, video’s en huiswerkopdrachten. Je ontwikkelt je tot vaardige trainer voor leerlingen en studenten en maakt een plan van aanpak en een programma voor jouw school.

Wat leer je?

 • Je reflecteert op je persoonlijke ontwikkeling als docent, ondersteuner en begeleider.
 • Je leert de 7 gewoonten zelf toe te passen op je ontwikkeling als docent, ondersteuner en begeleider.
 • Je leert de gewoonten over te brengen en in te zetten in de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen/studenten.
 • Je leert hoe je vanuit je persoonlijke visie en de visie van de school een plan van aanpak maakt voor het werken met de 7 gewoonten. Je voert dit uit en krijgt feedback van de trainer en deelnemers.
 • Je vertaalt het plan van aanpak naar een programma voor de leerlingen/studenten. Je voert dit uit en krijgt feedback van de trainer en de deelnemers.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor docenten, leerlingbegeleiders en begeleiders time-in/time-out in het vo en mbo die leerlingen begeleiden die het reguliere rooster nauwelijks meer volgen, steeds vaker thuiszitten en definitief dreigen uit te vallen vanwege een gebrek aan welbevinden, zelfstandigheid en eigenaarschap.

We raden dringend aan om deel te nemen met duo’s per school voor de borging van de continuïteit en de variëteit in de toekomstige ondersteuning en begeleiding van de doelgroep.

Wanneer en waar?

Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten die plaatsvinden bij CPS in Amersfoort: 

 • Vrijdag 22 september 2023, 9.30 - 16.00 uur
 • Dinsdag 31 oktober 2023, 9.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 7 december 2023, 9.30 - 16.00 uur

Meer weten?

De 7 gewoonten van Stephen Covey toegelicht
7 habits Covey in het onderwijs
CPS-trainingen over de 7 gewoonten

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.535,00

Inclusief Werkboek 7 habits 4.0 en werkboek 7 Eigenschappen die jou succesvol maken.

Heb je vragen?

Zoek in de website