Spring naar mobiele navigatie

Over Doelgericht werken met leerlijnen

Doelgericht werken met leerlijnen

Relevante keuzes maken in je aanbod taal en rekenen

Heb je de afgelopen periode vaak keuzes moeten maken in je aanbod van taal en rekenen en zou je meer inzicht willen hebben in de opbouw van de doorlopende leerlijnen taal en rekenen om beredeneerde keuzes te kunnen maken? Dan nodig ik je graag uit voor de training Focus op groei door zicht op de doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Groei zichtbaar maken door doorlopende leerlijn taal en rekenen

Vanaf schooljaar 2020 - 2021 mogen scholen nog meer dan voorheen hun eigen ambities stellen, ook voor taal en rekenen. Dit kunnen zij doen per referentieniveau of voor de referentieniveaus samen. De scholen kennen hun eigen leerlingen immers het best. Aan de hand van de doorlopende leerlijnen taal en rekenen wordt scholen gevraagd welke resultaten zij willen behalen en hoe ze die willen bereiken. Dit betekent dat het team continu beredeneerde keuzes maakt in het aanbod en de didactiek voor taal en rekenen. 

Voorwaarde om de juiste keuze te kunnen maken is dat een team inzicht heeft in de opbouw van de doorlopende leerlijnen taal en rekenen ofwel de referentieniveaus en de passende perspectieven. De passende perspectieven zijn daarbij de afgeleide leerlijnen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op taal en rekenen. 

Kennis van de opbouw van de leerlijnen taal en rekenen

De deelnemers krijgen kennis van de opbouw van de leerlijnen taal en rekenen, zij leren welke beredeneerde keuze er gemaakt kunnen worden wat betreft het aanbod taal en rekenen en welke aandachtspunten er zijn voor de didactiek. 

De trainingsdag is zowel theoretisch als praktisch. De eigen les- en schoolsituatie is uitgangspunt. 

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in de opbouw van de referentieniveaus bij taal
  • Je krijgt inzicht in de opbouw van de referentieniveaus bij rekenen
  • Je krijgt inzicht in de passende perspectieven als afgeleide leerlijnen van de referentieniveaus.
  • Je krijgt inzicht welk aanbod essentieel is om een leerling ook succesvol te laten zijn op een volgend niveau.
  • Je leert keuzes te maken afgestemd op de leerlijn en in samenhang met de methode.
  • Je leert een bijdrage te leveren aan een doorlopende leerlijn in je eigen onderwijspraktijk en aan schoolontwikkeling op je eigen school.  

Voor wie?

Leerkrachten, interne begeleiders, taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs

Wanneer en waar?

13 september 2023, van 10.00- 16.00 uur,  CPS Amersfoort

Wat vonden anderen van deze training?

  • “Ik heb beter inzicht gekregen in wat leerlingen moeten kennen en kunnen voor taal en rekenen en hoe ik daar met een beredeneerd aanbod een bijdrage aan kan leveren.”

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 410,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website