Sluiten

Zoeken in de website

Lesson Study: maximaal profiteren van collega’s

Lesson Study: maximaal profiteren van collega’s

“Leraren leren te weinig van hun collega’s”, schrijft Trouw op 12 april 2016. Aanleiding is het onderzoek De staat van de leraar, dat pijnlijk duidelijk maakt dat professionalisering niet het beoogde effect heeft als het een individuele aangelegenheid is. De moraal van het verhaal: steek uw energie in teamleren!

Foto teamleren behorend bij blog Lesson Study

'Wanneer professionalisering geïsoleerd plaatsvindt, verdwijnen de beoogde effecten.' Het is een van de conclusies die in het artikel wordt aangehaald. Al langer is te zien dat scholen dit probleem onderkennen en kiezen voor vormen van professionalisering waarin leraren leren door samen aan onderwijsverbetering te werken. Misschien is er daarom wel zoveel aandacht voor Lesson Study.

Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een vorm van teamleren die wérkt. Op initiatief van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs is in 2014 onderzoek gedaan naar 643 professionaliseringsmethodieken. Slechts twee methodieken leveren een significante bijdrage aan de leerlingresultaten en voldoen aan de strenge onderzoeksvereisten. Lesson Study is er daar één van (Gersten e.a., 2014). Een pilotproject van CPS en Universiteit Utrecht bevestigt dit beeld voor Nederland (Logtenberg e.a., 2014).

Lesson Study is een methodiek waarbij een groep leraren gezamenlijk een les ontwerpt en in de praktijk toetst in hoeverre de lesinhoud en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevordert. Een van de leraren geeft de les, de andere leraren zijn als observators aanwezig. De groep bespreekt de les na op basis van de observaties en gemaakte videobeelden. Zo wordt duidelijk hoe de leerlingen reageerden op de lesinhoud en de gebruikte werkvormen. Werd hun nieuwsgierigheid geprikkeld? Waren zij betrokken? Leerden zij ervan? De evaluatie resulteert in een revisie van de les, die vervolgens opnieuw wordt gegeven en desgewenst geëvalueerd.

Startpunt voor de leercyclus vormt een vraag die is afgeleid uit thema’s uit het schoolbeleid. Leraren zoeken gezamenlijk naar een antwoord op die vraag door lessen te ontwerpen en de effecten ervan te onderzoeken.

Eyeopener

In het pilotproject hebben we onder meer ervaring opgedaan met Lesson Study in het rekenonderwijs. De leraren die aan de pilot meededen hadden aanvankelijk wel wat koudwatervrees. Begrijpelijk, want videobeelden van jezelf terugzien voelt altijd een beetje ongemakkelijk en het is (nog) geen gemeengoed om collega’s een kijkje te geven in jouw keuken. Maar het bleek zo leerzaam om samen met collega’s objectief te kunnen zien hoe leerlingen reageren!
De videobeelden maakten bijvoorbeeld duidelijk dat leerlingen veel gemotiveerder aan het werk gaan als zij bij de start van de les een rekenprobleem krijgen voorgelegd. Dat was echt een eyeopener, ook voor onszelf. Zo’n rekenprobleem stimuleert het zelfontdekkend leren en zet aan tot creatief en oplossend denken. Bovendien bevordert het de samenwerking met klasgenoten - een vaardigheid die de leerlingen in de toekomst hard nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Deze Lesson Study is voor mij een eyeopener. Het vasthouden aan de methode is zeker makkelijk, maar één keer per week de leerlingen een rekenprobleem voorleggen en zo het zelf ontdekkend leren te stimuleren is wat mij betreft nu een must geworden.
een van de deelnemers aan de pilot

De kracht van het collectief

Met Lesson Study benutten scholen de kracht van het collectief. Deze methodiek stelt leraren in staat om kennis en ervaring te delen, om met elkaar te leren. Lesson Study biedt ruimte voor ieders kritische en constructieve inbreng. Met behulp van deze methodiek houden leraren zichzelf en elkaar scherp en investeren zij in de professionaliteit en de competenties van zowel team als individu. En de leerlingen? Het blijkt dat zij betere resultaten behalen dankzij Lesson Study. Genoeg reden dus om de deur voor Lesson Study wagenwijd open te zetten!

We helpen u op weg

Kijk ook verder bij Het boek ‘Lesson Study als effectieve vorm van teamleren’. Het schetst een concreet beeld van de praktijk en biedt handvatten en instrumenten om het binnen de eigen school te introduceren.

Reacties

  1. christa nolten christa nolten - 4 juni 2016

    kan enthousiast raken van zo'n vorm van leren. zeker als dit toegepast zou worden tussen leraren van verschillende scholen en vallend onder verschillende besturen.

Plaats een reactie

Over de auteur

CPS

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan