Sluiten

Zoeken in de website

Waarom je dit jaar het schrijven van teksten wel op je lesrooster moet zetten

Waarom je dit jaar het schrijven van teksten wel op je lesrooster moet zetten

Teksten schrijven, wat moet je daar als leerkracht nu precies mee? Natuurlijk worden er verhaaltjes over de zomervakantie geschreven en ook de verlanglijstjes met Sinterklaas sla je heus niet over. Maar instructie geven over hoe dit moet, leerlingen feedback geven op het schrijfproces en het daarna laten herschrijven? Nee, meestal verdwijnen deze verhalen in de schriften van de leerlingen en worden ze door niemand meer gelezen.

Komt bovenstaand voorbeeld je bekend voor? Dat kan, want het schrijven van teksten op de basisschool is vaak een ondergeschoven kindje. Leerkrachten ervaren onvoldoende houvast aan de lessen die vanuit de taalmethode worden aangeboden, weten niet goed aan welke doelen ze moeten werken of zien de noodzaak niet. Ook zijn leerlingen niet altijd gemotiveerd of hebben ze zelfs een hekel aan schrijven. Maar wat zou er gebeuren als u dit jaar besluit om wel aandacht te geven aan het schrijven van teksten?

Door expliciete aandacht aan het schrijven van teksten te geven geeft u leerlingen de kans om zelf onder woorden te brengen wat ze hebben geleerd en dit vormt weer een essentieel onderdeel binnen een goed vormgegeven taal- en leesbeleid. Schrijven ondersteunt namelijk het spellen, lezen en de kennisontwikkeling van kinderen. Bovendien worden door te schrijven denkvaardigheden die bij begrijpend lezen belangrijk zijn geoefend (Smits en van Koeven, 2012). 

Schrijven bij zaakvakken

Het klinkt vanzelfsprekend om schrijven te koppelen aan de andere taal- en leesonderdelen zoals technisch lezen, spelling en grammatica. Maar als je bedenkt dat teksten een centrale plaats in het zaakvakonderwijs innemen is het niet vreemd om daar ook het schrijfonderwijs aan te koppelen. Door deze verbinding moeten leerlingen de aanpak die ze leren bij taal, ook toepassen in andere vakken en krijgen ze nieuwe inzichten. Het schrijven stimuleert hen om verder te gaan met de tekst door onder andere gevolgtrekkingen uit de tekst te halen en te evalueren over wat de schrijver precies met het stuk heeft bedoeld. Hierdoor zijn leerlingen actief bezig met een tekst en leren ze verbindingen maken met hun voorkennis en de wereld om hen heen. 

Referentiekader doorlopende leerlijn

Dit sluit ook aan bij de doorlopende leerlijnen taal en rekenen die in 2009 door het ministerie van OCW zijn vastgesteld. Het doel hiervan was een algemene niveauverhoging voor de basiskennis- en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Binnen het domein taal is er naast de onderdelen mondelinge taalvaardigheid, lezen en begrippenlijst/taalverzorging, specifiek aandacht voor het onderdeel schrijven. Het schrijven wordt hierbij ruim opgevat, het gaat hier om het produceren van creatieve en zakelijke teksten. Doordat er duidelijk is beschreven wat een leerling moet kennen en kunnen, kan er heel gericht worden gewerkt aan het behalen van deze doelen. 

De rol van de leerkracht

De onderwijsinspectie schreef in 2012 dat het belangrijk is dat leerlingen gerichte instructie ontvangen over het schrijven binnen een genre. Het is daarbij van belang dat in plaats van uitsluitend verhalende teksten, alle tekstgenres aan bod komen zodat leerlingen de tekstsoorten leren herkennen en er verbindingen kunnen ontstaan. Het schrijven ondersteunt zo het proces rondom het begrijpend lezen en stimuleert kennisontwikkeling (Graham & Hebert, 2010).

Meer weten?

Heeft u vragen over het schrijfonderwijs op uw school en bent u benieuwd wat CPS voor u zou kunnen betekenen op het gebied van schrijven gekoppeld aan de zaakvakken? Neem dan contact op met Yvonne Koene (y.koene@cps.nl), taalspecialist van CPS voor het primair onderwijs. 

Reacties

 1. Reinout Smilde Reinout Smilde - 5 september 2019

  Ik heb in Engeland gezien hoe ze met tekstschrijven omgaan(feedback van medeleerlingen, herschrijven)
  Graag zou ik informatie (boekje?) ontvangen om dit toe te passen.

 2. sandra neuvel sandra neuvel - 9 september 2019

  Graag sluit ik me bij de vorige vragensteller aan. Waar kan ik eenvoudig meer info vinden? Is er een gericht boek of info (JSW? Praxis) dat over dit onderwerp gaat? Met name voor het jongere kind in gr 2-3-4?

 3. Anneliesvan der Horst Anneliesvan der Horst - 9 juni 2020

  Goede middag, ik zou graag meer informatie hebben over het schrijven van goede teksten in het onderwijs. Heeft u boekentips of weet u een goede cursus? Ik hoor het graag. Alvast bedankt voor u tijd en moeite.

  Hartelijke groeten,
  Annelies van der Horst

 4. Anneliesvan der Horst Anneliesvan der Horst - 9 juni 2020

  Sorry daar moet staan Uw tijd en moeite.

Plaats een reactie

Over de auteur

Yvonne Koene

Yvonne is adviseur bij CPS en taalspecialist voor het basisonderwijs.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan