Sluiten

Zoeken in de website

Oracy, de lijm bij zelfregulerend leren!

Oracy, de lijm bij zelfregulerend leren!

Zelfregulerend leren is een zeer effectieve vorm van leren. Niet voor niets staat het als 'effectieve interventie' op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs. Bij zelfregulerend leren passen leerlingen bij verschillende doelen en in allerlei contexten de leercirkel toe. Daardoor leren ze het leerproces aan te sturen en focus te ontwikkelen. 

Vier aspecten die zorgen voor zelfregulerend leren 

Leerlingen oefenen bij zelfregulerend leren in het formuleren van een doel en om na te denken over de tussenstappen die nodig zijn om het doel te bereiken. Ze maken een plan en voeren dit uit. Ze monitoren zichzelf en checken waar ze staan ten opzichte van het doel. En met een vaste regelmaat evalueren ze het plan en stellen deze waar nodig bij. Er zijn vier aspecten die bij leerlingen zorgen voor zelfregulerend leren:

  1. Een voorwaarde voor zelfregulerend leren is het ontwikkelen van metacognitie. Leerlingen leren om denkprocessen te overzien, te plannen, te controleren, te monitoren en erop te reflecteren. Simpel gezegd het denken over leren. Ze stellen zichzelf vragen als: Welke leerstrategieën werken goed voor mij? Bij welk vak zet ik welke leerstrategie in en hoe?

  2. Ook is voor zelfregulerend leren zelfregulatie nodig. Daaronder vallen vaardigheden als proactief plannen, monitoren en reflecteren op de eigen (meta)cognitie. En ook het reguleren van gevoelens, gedragingen en motivatie. Zelfregulatie is een cyclisch leerproces dat leerlingen zelf met leerstrategieën kunnen beïnvloeden en reguleren om gestelde leerdoelen te realiseren.

  3. Daarnaast gaat zelfregulerend leren over zelfinzicht ontwikkelen als persoon. Over zelf kritisch leren denken en over het aanwakkeren van denkprocessen. Taal dient daarbij als de deelscooter van het brein.

    Neuropsycholoog Jelle Jolles beschrijft zelfinzicht in één van zijn boeken* als hoe vaardiger je kunt denken, des te vaardiger ben je in het analyseren van vraagstukken en het communiceren over complexe opdrachten. Je bent beter in het onderbouwen van je mening en in het herkennen van de betekenis of bedoeling van iets dat iemand zegt. Het helpt je in het overzien van de consequenties van je gedrag en de keuzes die je maakt.

  4. Tot slot is Oracy onmisbaar voor zelfregulerend leren. Oracy is het ontwikkelen van spreektaal, luistertaal en denktaal. Onder Oracy verstaan we alle vaardigheden die nodig zijn om te komen tot goed kunnen spreken en luisteren in verschillende contexten. In interactie met anderen leer je om rationeel te denken, verwerf je zelfinzicht en oefen je om je stem op respectvolle wijze te laten horen. Oracy is de lijm die gedurende de hele dag de verbinding maakt in de uitvoering van het zelfregulerend leren.

 

Oracy, de lijm bij zelfregulerend leren

Om zelfregulerend leren bij leerlingen aan te leren, moet je als docent regelmatig samen met je leerling reflecteren en feedbackgesprekken voeren. Als docent denk je hierbij als leercoach met je leerlingen mee en hou je ze een spiegel voor. Je motiveert je leerlingen, je geeft een complimentje en samen bouw je aan veerkracht. Het proces van het aanleren van zelfregulerend leren bij leerlingen vraagt om specifieke aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid. Alles draait om de vaardigheid van het spreken, luisteren en het voeren van denk- en reflectiegesprekken.

Wanneer je namelijk goed in staat bent om je gedachten te verwoorden en om de ander goed te begrijpen, vergroot dat je zelfvertrouwen. De kunst van het spreken en luisteren is de lijm die de ontwikkeling van metacognitie en zelfregulatie mogelijk maakt. Specifieke aandacht voor Oracy vergroot de sociale gelijkheid en kansengelijkheid. Leerlingen oefenen vaardigheden die ze met zekerheid zullen toepassen, ook in het leven buiten school.

Wanneer leerlingen in staat zijn om flexibel in verschillende contexten metacognitie en zelfregulatie goed in te zetten, dan hebben ze het zelfregulerend leren onder de knie. Ze formuleren doelen en monitoren en beoordelen zichzelf. Zo ontplooien ze zich en worden stap voor stap zelfstandig. Wanneer je daar de vaardigheid van goed kunnen spreken en luisteren bij optelt, zijn je leerlingen voorbereid op de toekomst. Een mooie basis voor een leven lang effectief leren!


Meer weten?

CPS werkt samen met de Universiteit van Cambridge om Oracy ook in ons land vorm te geven. Wil je meer weten over Oracy en hoe je dit kan toepassen in je onderwijs? Neem dan contact op met Miriam Op de Beek of kijk op Oracy - CPS.nl.

Wil je meer informatie over zelfregulerend leren en de leercoach? Lees dan de uitgave De leercoach - De zesde rol van de leraar van Ariena Verbaan en Susan Potiek (CPS | 2022 | € 34,95 | 218 pagina's | ISBN 9789065082312).


* Jolles, J., Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein, 2020, Uitgeverij Pluim

Plaats een reactie

Over de auteur

Miriam op de Beek 2022.jpg

Miriam Op de Beek

Miriam is gecertificeerd trainer en begeleider van scholen die een The Leader in Me-school willen worden of trainingen willen volgen in de 7 gewoonten van Stephen Covey. Daarnaast heeft Miriam veel ervaring op het gebied van gehoor-, stem- en taalontwikkeling en is ze leercoach expert.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan