Spring naar mobiele navigatie

The Leader in Me

Leader in Me

Wil je leerlingen helpen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden? Ze effectief leren communiceren? Beter leren samenwerken met anderen, zelfredzaam en ondernemend zijn? Je wilt graag dat kinderen hun basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Met de aanpak van The Leader in me heb je handvatten om dat op een gestructureerde en speelse manier te bereiken.
Neem contact op
Leader in Me  afb website thema po.jpg

De kracht van gewoonten 

De pedagogische leerlijn The Leader in Me is gebaseerd op het boek The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey: een van de meest populaire boeken over persoonlijk leiderschap ooit. De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun persoonlijke effectiviteit en groei. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen
Lees verder over de 7 gewoonten

Van gewoonten naar gedrag 

De 7 gewoonten versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei in beweging. Het maakt dat leerlingen persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces en eigenaarschap tonen. De gemeenschappelijke taal biedt houvast voor de pedagogische en didactische aanpak. Leerkrachten groeien als mens en professionals, ouders krijgen een boost voor hun opvoeding.

Eerst jezelf dan je relaties 

Bij de 7 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen. Leerlingen die leren en werken volgens de 7 gewoonten: 

  • voelen zich in staat hun (school)leven zelf vorm te geven 
  • denken meer na over de keuzes in hun leven en studie 
  • nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school 
  • stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan  
  • kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke 
  • kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
  • herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

Voorbeeldgedrag 

Voor het aanleren van de 7 gewoonten is modeling essentieel. De leraren zijn degenen die de 7 gewoonten voordoen en tot leven brengen: ‘Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5: eerst begrijpen en dan begrepen worden’. Leerkrachten doen wat ze deden, maar geven er nieuwe woorden aan. De dagelijkse werkdag laat leerlingen en leraren op een speelse manier oefenen in persoonlijk leiderschap. Door de 7 gewoonten te verbinden aan de onderwijsdoelen breng je in de hele school een professionele cultuur op gang. 

Gecertificeerd door Franklin Covey 

CPS is de exclusieve Nederlandse partner van Franklin Covey voor het onderwijs. Onze adviseurs en trainers zijn gecertificeerd om de onderwijsprogramma's van Covey in Nederland aan te bieden. Al meer dan 120 basisscholen in Nederland hebben wij begeleid tot Leader in me school. Wereldwijd werken meer dan 4000 basisscholen met de principes van de 7 gewoonten.  

Waar kan CPS bij ondersteunen? 

CPS kan samen met je managementteam kijken of het programma van The 7 Habits of Highly Effective People iets is voor jouw schoolWe kunnen een ontwikkelingstraject begeleiden waarin je afdeling of hele school ermee gaat werken. Wil je je school profileren met de 7 gewoonten van Covey? CPS biedt hiervoor een projectmatige aanpakOok hebben we diverse trainingen op het gebied van de 7 gewoonten 

Zie ook

Trainingen

over de Leader in Me

Blogs

over Leader in Me

Jouw groep in beeld met Zien! aan de hand van 7 gewoonten (Leader in Me)

Al enige jaren horen we van Leader in Me scholen dat er behoefte is aan een gecertificeerd leerlingvolgsysteem om de sociaal emotionele ontwikkeling in relatie tot de 7 gewoonten goed in kaart te brengen. Met het oog op welzijn, sociale veiligheid en burgerschap wil je als school weten welk effect het werken met de 7 gewoonten heeft op leerlinggedrag bij deze onderdelen.

Verder lezen

Hoe de taal van de 7 Gewoonten van Covey verbindend en versterkend kan werken in het contact op afstand tussen school en thuis.

We leven in bijzondere tijden waarin we gesteld worden voor onverwachte gebeurtenissen en waarin van ons gevraagd wordt om snel te reageren op veranderingen. Tijden waarin paradigma’s verschuiven, van ons handelen iets anders gevraagd wordt dan we gewend zijn, waardoor we de keuze maken om de beoogde resultaten te wijzigen.

Verder lezen

Hoe ontploeter je eigenlijk?

In gesprekken over het onderwijs, zowel op het schoolplein, in de krant of tijdens de pauze, gaat het maar al te vaak over werkdruk. Veel leidinggevenden en leraren ervaren dat er iets knelt in de balans tussen werk en privé. Natuurlijk, iedereen doet weleens wat werk in het weekeinde, maar sluipenderwijs verleg je de grens en doe je toch weer meer dan je van plan was. 

Verder lezen

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website