Sluiten

Zoeken in de website

Vlot, Vloeiend, Verdiepend

Een aanpak die uw begrijpend leesonderwijs versterkt

Denkt u dat de opbrengsten bij begrijpend lezen en luisteren op uw school best omhoog kunnen? Maar twijfelt u nog over welke interventies u nu het beste in kunt zetten? Wij helpen u en uw team graag om de juiste dingen te doen.

Hiervoor zetten we al onze kennis en ervaring in. Omdat we al veel scholen hebben begeleid naar hogere opbrengsten, weten we inmiddels goed wat werkt en wat niet.

De juiste kennis en vaardigheden

Vlot, Vloeiend, Verdiepend is een aanpak waarbij uw team zoveel mogelijk kennis en vaardigheden krijgt om de kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs te verhogen en de doorgaande lijn vorm te geven. Leerkrachten leren concreet hoe zij hun lessen begrijpend luisteren en lezen zo kunnen geven dat alle leerlingen een beter tekstbegrip krijgen. Drie dingen staan centraal:  

 • weten wat ertoe doet 
 • scholing en coaching om dat toe te gaan passen in de les
 • een regiegroep in de school die coördineert en aanstuurt

Omdat we al veel teams hebben begeleid, kunnen we een stukje maatwerk combineren met doorontwikkelde trainingen die al veel leerkrachten hebben geholpen hun (instructie)vaardigheden te versterken. Zo kunnen we optimaal maar ook kostenefficiënt op uw situatie aansluiten.


"We zijn inmiddels ruim anderhalf jaar verder en ik zie dat deze aanpak vrucht afwerpt."

- Directeur Renske de Vries, De Ichthus


Onderwerpen die vaak aan bod komen

Samen stemmen we af wat haalbare doelen zijn en waarop in uw situatie scholing nodig is. Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn:

 • de succesfactoren van een goede les begrijpend luisteren en lezen
 • hoe je op basis van die kennis een goede instructie geeft (GRIMM)
 • hoe je daarbij verschillende cooperatieve werkvormen inzet
 • hardop denkend voorlezen 

 • interactief voorlezen
 • luister strategieën
 • verhalende en informatieve teksten
 • woordenschat en kennis van de wereld
 • de transfer naar andere vakken
 • lees strategieën
 • kennis van de wereld en woordenschat
 • methodische keuzes

Samen met de interne begeleider of taalcoördinator doen we een aantal groepsbezoeken om leerkrachten te ondersteunen om dat wat er is geleerd ook toe te passen in de eigen les. Vanuit uw eigen team zetten we samen met u een regiegroep op om een krachtig sturing te geven aan dit proces en processen binnen uw school zo in te richten dat blijvende verandering mogelijk is. Het traject wordt afgesloten met een Leesbeleidsplan: zo gaan wij het dus voortaan doen.

Nog twijfels of vragen? 

Nog twijfels of vragen? We horen ze graag. Of maak een afspraak. In een persoonlijk gesprek vertellen we graag meer over deze aanpak die op veel basisscholen heel goed werkt. 

Bij De Ichthus bijvoorbeeld, lees hun ervaring hier.