Spring naar mobiele navigatie

Over Teamcoaching in het onderwijs

Teamcoaching in het onderwijs

Je teams effectiever laten functioneren

Zeggen je projectgroepleden vaak ‘ja’, maar merk je daar vervolgens niet voldoende van in hun handelen? Lukt het je om je team te sturen op vertrouwen in plaats van op controle? En om je medewerkers of collega’s zo enthousiast te houden als ze in het begin van een project waren?

Vanuit een visie van gedeeld of gespreid leiderschap trekken ook in het onderwijs leidinggevenden zich steeds meer terug uit het directe aansturen. Schoolleiders, teamleiders maar ook anderen met een leidende rol, laten het werk in en rondom de klas steeds meer over aan de lerarenteams, project- en werkgroepen zelf. Deze teams, die samen bijvoorbeeld een onderwijsvernieuwing voorbereiden of een verbetertraject doorlopen, krijgen hier steeds meer eigenaarschap over. Maar om ze effectief te laten functioneren, is meer nodig dan een terugtrekkende beweging van de leidinggevende.

Minder managen, meer coachen

Goed leidinggeven en het eigenaarschap bij het team leggen, vraagt om duidelijk leiden vanuit een visie, minder managen en meer coachen. De training Teamcoaching in het onderwijs legt het accent op die laatste rol. De focus ligt op het op gang brengen van beweging, beïnvloeden van teamprocessen en eigenaarschap daarbinnen. Dat roept vragen op als:

 • Hoe vergroot ik het eigenaarschap van de teamleden?
 • Op welke manier krijg ik zicht op hoe mijn team of projectgroep functioneert?
 • Hoe beïnvloed ik teamprocessen?
 • Hoe stuur ik mijn team door los te laten?
 • Op welke wijze ga ik om met conflicten in de groep?

Je krijgt in deze cursus theorie en ontwikkelt, vanuit een coachende rol, vaardigheden in het omgaan met je team of projectgroep. Hiermee bereik je meer en duurzamere resultaten van teamwork bij jou op school. Je eigen praktijksituatie is steeds het uitgangspunt voor de oefeningen en aanvullende inzichten uit literatuur.

Wat leer je?

Na deze training:

 • kun je een teamcoachende rol innemen
 • heb je geleerd anders te kijken naar je team
 • heb je meer zicht op teamprocessen en interactie
 • kun je teamprocessen en -dynamiek beter begeleiden en beïnvloeden
 • ben je in staat het eigenaarschap in het team te vergroten
 • kun je beter omgaan met conflicten in een groep

Voor wie?

Iedereen in po, vo en mbo die leiding geeft aan een groep. Bijvoorbeeld (kern)teamleiders, afdelingsleiders, coördinatoren, intern begeleiders, leraren met ambitie, vakgroepvoorzitters, projectleiders, werkgroepleiders, schoolleiders en directeuren.

Werken met een team of (project)groep in de praktijk is een vereiste voor deelname aan deze cursus, ook omdat gewerkt wordt met voorbeelden uit de eigen praktijk. Enige ervaring met coaching is een pré.

Wanneer en waar?

 • donderdag 16 november 2023, 9.30 - 16.00 uur
 • woensdag 17 januari 2024, 9.30 - 16.00 uur
 • online coachingsgesprek van een uur
 • vrijdag 1 maart 2024, 9.30 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Ter voorbereiding is er per bijeenkomst een kleine hoeveelheid leeswerk. Tussen de bijeenkomsten door probeer je het geleerde uit in de praktijk en schrijf je korte reflecties daarop. Deze neem je mee naar de bijeenkomsten.
 • Iedere deelnemer brengt tenminste één keer een eigen praktijksituatie in waarmee wordt geoefend tijdens een trainingsdag. Overige deelnemers nemen dan een rol uit het team in.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Duidelijke opbouw en de inhoud is direct toepasbaar in de praktijk.'
 • 'Bij de praktijkvoorbeelden werden goede tips gegeven die je ook in je eigen praktijk kan gebruiken.'
 • ‘Goed inspelend op casussen van de deelnemers.’
 • ‘Super interessant en erg bruikbaar door de oefeningen die werden gegeven.’
 • ‘Ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat mijn teamleden niet alleen vertrouwen op mij, maar vooral ook op elkaar. En wat ik dan als teamcoach kan doen om dat te stimuleren.’

Meer weten?

Coaching bij CPS
Training leidinggeven aan leren in het onderwijs
Masterclass coachend leidinggeven voor schoolleiders
Training teacher leadership: leidinggeven in de school als leraar
Training over feedback tussen collega's en leidinggevenden (bij jou op school)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.265,00

Heb je vragen?

Zoek in de website