Sluiten

Zoeken in de website

De 7 gewoonten van Covey als uitgangspunt voor LOB

De 7 gewoonten van Covey als uitgangspunt voor LOB

Ik  ben er van overtuigd, dat MBO-studenten die leren en leven volgens de 7 eigenschappen van Stephen Covey straks in het bedrijfsleven het verschil maken. Waarom? Omdat studenten zich daarmee een aantal bepalende lifeskills zo eigen maken dat het verbonden is met hun persoonlijkheid. 

Onlangs sprak ik met de directeur van de belastingdienst. Ik vroeg hem toen waar volgens hem het MBO in zou moeten investeren om (beter) aan te sluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Het antwoord was helder. Het ging volgens deze directeur om drie zaken:

1. Help MBO-studenten hun passie te ontdekken van waaruit zij in vertrouwen perspectief blijven houden op werk

2. Leer hen op tijd te komen en zich te verhouden tot de regels en waarden van het bedrijf

3. Overtuig hen ervan, dat wanneer zij hun diploma eenmaal verworven hebben, het echte leren pas begint.

Eigenlijk zei deze directeur wat we allemaal wel weten: het bedrijfsleven vraagt in de 21e eeuw namelijk om werknemers die breed inzetbaar zijn en zich blijven ontwikkelen. In het MBO zou extra aandacht uit moeten gaan naar het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij studenten en een blijvende zelfsturing op hun professionaliteit.

Ik realiseerde mij dat in het (V)MBO weliswaar al aandacht is voor LOB en ondernemerschap maar niet voor (persoonlijk) leiderschap. En dat is wat het bedrijfsleven wel vraagt. Het gedachtengoed van Stephen R. Covey, zoals hij dat heeft beschreven in zijn meest bekroonde boek over (persoonlijk) leiderschap ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Dit boek zou daar wel eens een geschikt raamwerk kunnen zijn om in het MBO beter aan te sluiten op wat het (bedrijfs)leven vraagt. En om in de termen van de '7 Habits' te spreken: ik zie twee Win-Win situaties! 

Win - win 1: Meer persoonlijk leiderschap bij jongeren

Als (V)MBO's de leerlingen helpen Covey's 7 eigenschappen in de praktijk te brengen, dan zullen zij vanuit de 7 gewoonten leren:

  1. de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te dragen, trots te zijn op zichzelf, initiatieven te nemen hun leven en hun studieloopbaan vorm te geven;
  2. te leven en te werken volgens een kompas; zij weten wat zij in het leven willen bereiken; weten waar zij heen willen en hebben het vermogen ontwikkeld, om realistische doelen te stellen;
  3. de belangrijkste taken eerst uit te voeren, plannen te maken en daarin voorrang te geven aan prioriteiten;
  4. uit te gaan van de overtuiging dat iedereen kan winnen; er altijd een derde alternatief te vinden is;
  5. echt te luisteren naar anderen, hun oordeel uit te stellen en situaties door verschillende brillen te bekijken, altijd met de intentie om te begrijpen;
  6. samen te werken met anderen vanuit de overtuiging dat we samen meer bereiken dan wanneer we het wiel alleen proberen uit te vinden;
  7. regelmatig te bewegen, gezond te eten en ‘quality-time’ door te brengen met vrienden.

Win - win 2: En meer samenwerking en persoonlijk leiderschap bij docenten

Wanneer docenten vanuit de '7 habits' leerlingen aansturen levert dat nog een extra winstpunt op. Sterker nog. Om gewoontes aan te leren hebben we 'modeling' nodig.
Want het ontwikkelen van 7 krachtige gewoonten is een proces. ‘Eerst maken wij onze gewoonten, dan maken onze gewoonten ons.’ We weten dat modelling erg krachtig is hierbij. Het gaat er om dat docenten zich realiseren dat ze in dit proces een voorbeeldrol vervullen; een rolmodel zijn. Dit is ook het uitgangspunt van de zeven gewoonten. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Als je als docent of leidinggevende wilt dat studenten duidelijke doelen stellen en actief met de les bezig zijn, is het belangrijk dat ze weten dat jij als docent ook doelen stelt, verwachtingen in positieve zin uitdraagt en studenten helpt hun eigen waarden en mogelijkheden te zien. Als docent en leidinggevende maak je dan ook een keuze door proactief te denken, doelen te stellen en belangrijke zaken eerst te doen.

Ze leren in teamverband om beter samen te werken en samen te leven door het win-win denken en ze krijgen begrip en respect voor anderen in hun omgeving. Het mes snijdt inderdaad aan twee kanten; enerzijds verrijken we onze studenten met 21ste eeuwse vaardigheden en tegelijkertijd professionaliseren wij de cultuur van onze eigen school! Wat een win-win!

Een manier om gestructureerd te werken aan lifeskills

(Studie)loopbaanbegeleiders spelen een belangrijke rol als het gaat om het ontwikkelen van lifeskills voor een leven lang leren en loopbaanontwikkeling. Het op een gestructureerde manieren werken aan het ontwikkelen van lifeskills zou daarmee een logisch uitgangspunt kunnen zijn voor de invulling van LOB, met de 7 gewoonten als handvat.

Daarvoor hebben we nu een stappenplan ontwikkeld. U leest er meer over op onze website. Of nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek natuurlijk. 

Plaats een reactie

Over de auteur

Ariena Verbaan 2022.jpg

Ariena Verbaan

Ariena is adviseur bij CPS en ondersteunt scholen op het gebied van leren (de leercoach; ontwerpen van flexibele leeromgevingen) en leiderschap (persoonlijke leiderschap met de 7 gewoonten).

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan