Vier voordelen van Yollen, de online tool voor lesobservaties.

Vier voordelen van Yollen, de online tool voor lesobservaties.

Op vrijwel iedere school vinden lesbezoeken plaats, soms beoordelingsgericht en soms ontwikkelingsgericht. Welk doel het lesbezoek ook heeft, het gaat er in alle gevallen om dat de bezochte leraar een terugkoppeling ontvangt van wat hij heeft laten zien, om dat te verbinden aan wat hij wilde laten zien en wat hij mogelijk nog kan ontwikkelen. 

Praten over lessen en onderwijskwaliteit, daar gaat het ons met name om. Yollen is als online instrument handig in te zetten om dit gesprek te faciliteren. Passend bij een feedbackcultuur en daar waar lesbezoeken een onderdeel zijn van kwaliteitszorg. Onze online tool Yollen biedt hier een paar voordelen die het doen van deze lesbezoeken makkelijker, leerzaam, laagdrempeliger én veilig maken.

Middels dit blog beschrijven we vier voordelen van Yollen:

  1. Je hebt geen papieren rompslomp
  2. Je brengt per observatie & met een paar klikken leraargedrag in kaart
  3. Je kunt snel en heel gericht feedback geven
  4. Zicht op teams

Ervaringen op MBO College Zuidoost Amsterdam

 

1. Je hebt geen papieren rompslomp

Het doen van een lesobservatie gaat doorgaans aan de hand van een kijkwijzer. Bij een papieren formulier moeten gegevens meestal naderhand nog verwerkt en mogelijk gerapporteerd worden. Een online tool verwerkt de gegevens realtime en rapportages zijn meteen na de observatie beschikbaar. Zo kunnen leraren snel hun feedback krijgen. Dat scheelt tijd en je hebt alles bij elkaar. Met deze tool is inzichtelijk wat je allemaal als leraar hebt laten zien en waar je dus, mogelijk, nog een ontwikkelpunt hebt of een inspiratiebron voor een ander kunt zijn. Yollen heeft voor ieder account een eigen omgeving met daarbij alle observaties die een leraar zelf heeft gedaan bij collega’s, alsmede een overzicht van de observatie bij hem zelf. Ook kan ervoor gekozen worden om teamleiders inzicht in het team te geven.
De observatielijsten zijn gebaseerd op de zes rollen van de leraar en hebben indicatoren die per rol op verschillende sturingsprincipes gestoeld zijn, namelijk ‘leraargestuurd’, ‘gedeelde sturing’ en ‘leerlinggestuurd’. Een school kan desgewenst Yollen op maat laten maken zodat eigen kijkwijzers een plek krijgen in deze observatietool.

2. Je hebt zicht op geobserveerd gedrag

Vooraf is het handig om een gesprek met elkaar te hebben waar je als leraar je verder in wilt ontwikkelen en waar je graag feedback op wilt hebben. Degene die dan in de les komt, kan dan kiezen voor een bepaalde rol, een paar rollen of zelfs alle rollen om naar te kijken en vast te leggen. Eenmaal in de les klikt de lesbezoeker dan vervolgens aan wat hij de leraar ziet doen in de les. Bij het afsluiten van de observatie verschijnt er dan een verslag (overzicht van wat er gezien is) en een afbeelding van alle geobserveerde rollen en de mate van sturing die de leraar aan deze rollen heeft gegeven. Dat is handig om overzicht te houden, zicht op eigen gedrag te hebben en voor het gesprek erna!

3. Je kunt snel en heel gericht feedback geven

Na het lesbezoek kun je – wanneer de lesobservatie is afgerond- het verslag en de afbeelding meteen bekijken en samen bespreken. Zeker omdat de mogelijkheid bestaat om aantekeningen te maken (ook achteraf) en de observatie na afloop aan te passen is als lesbezoeker, ervaren de gebruikers hier ruimte voor gesprek. En dat is waar het ons om gaat, praten over onderwijs en dat je als collega’s een veilig instrument hebt om samen in te leren.

4. Zicht op  teams

Het praten over goede lessen en feedback krijgen van collega’s zijn voor ons een groot goed en daar is Yollen uitermate geschikt voor. Wanneer je bij elkaar gaat kijken als collega’s dan heb je altijd de keuze om de observatie voor jezelf te houden en op privé te zetten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om observaties te delen, daar is een andere ‘knop’ voor. Kies je hiervoor of is dat het doel van de lesobservatie (bijvoorbeeld een beoordelingsgerichte observatie), dan wordt deze optie geselecteerd. Hiermee heeft een leidinggevende dan de mogelijkheid om de gedeelde observaties in te zien en vanuit zijn rol zicht te hebben op zijn team.

Veilig van elkaar leren

Met digitaal observeren is er ook een punt van aandacht: de privacy. Want het gaat per slot van rekening om persoonsgevoelige informatie. Met de online tool Yollen kunnen scholen zelf bepalen wie toegang krijgt tot welke gegevens, kunnen observaties op 'alleen voor eigen gebruik' worden gezet en worden de data opgeslagen in zeer goed beveiligde databases. Kortom, als goed rekening gehouden wordt met de privacy, biedt een digitale lesobservatietool belangrijke voordelen.

Bekijk de demo

Wil je vast een kijkje nemen? Bekijk hier de demo.
Yollen is op maat te maken voor uw school of team, neem hiervoor contact op met Ingrid Dirksen (zie contactgegevens hieronder). Yollen helpt leraren effectiever te worden en hun vaardigheden uit te breiden. 

Meer informatie?

VO: Neem contact op met Bert Moonen, b.moonen@cps.nl / 06 19 622 823.
MBO: Neem contact op met Geke van Dijk, g.vandijk@cps.nl / 06 21 270 703.

Over de auteur

Bert Moonen 2023.jpg

Bert Moonen

Bert is adviseur bij CPS en expert op het gebied van de 6 rollen van de leraar, activerende didactiek, differentiëren, formatief handelen, motiveren en ICT in de les.

Bekijk profiel

Zoek in de website