Oracy: leren om/door te spreken

Oracy: leren om/door te spreken

Met 3 praktische werkvormen.

Hoe gaat het in deze coronatijd eigenlijk met de kinderen in je klas? Ze zeggen vaak ‘goed’, maar is dat ook zo? Het uitblijven van vragen en reacties doet je soms anders vermoeden. Zijn de kinderen überhaupt in staat om te verwoorden wat ze voelen en vinden? Kunnen ze een goed gesprek voeren met jou en anderen? Om die vermogens gaat het bij Oracy. 

Begrijpen en begrepen worden

Oracy is dus veel meer dan mondelinge taalvaardigheid in de vorm van een spreekbeurt of kring. Het gaat om begrijpen en begrepen worden. Om de woorden te kennen waarmee je je kunt uiten. Om te kunnen luisteren en reageren met de juiste intonatie en lichaamshouding. Kinderen die dit soort vaardigheden missen, voelen zich vaak onbegrepen. Ze hebben minder zelfvertrouwen en moeite met samenwerken. Dit beperkt ze in hun toekomst. 

Structureren en integreren

Werk aan de winkel dus. In Groot Brittannië staat Oracy al veel langer in de schijnwerpers. Debatteren is op scholen bijvoorbeeld heel gangbaar. In Nederland doen we al van alles aan mondelinge taalvaardigheid. Maar we kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken om alle activiteiten op dit gebied te structureren en in de doorgaande leerlijn te integreren. 

Kennis beklijft

Het mooie van Oracy is dat het ook fantastische mogelijkheden biedt om kennis te verwerven. Door bijvoorbeeld leerstof te presenteren, een debat erover te voeren en er vragen over te stellen, beklijft kennis veel beter dan door alleen lezen of schrijven. Met het gebruik van Oracy in andere vakken, sla je dus twee vliegen in een klap. 

Drie werkvormen Oracy

Wil je graag direct met Oracy aan de slag? Hieronder drie werkvormen die je morgen al kunt inzetten. 

  1. Tweetal coach
    Zet leerlingen in duo’s aan het werk met een opgave. De een legt de ander hardop uit hoe hij tot een antwoord komt. De ander luistert, vat samen en koppelt terug.

  2. Commentaar op tournee
    Laat je leerlingen werkstukken van elkaar beoordelen door deze overzichtelijk in de ruimte te leggen met daarnaast een leeg vel papier. Elke groep vertelt eerst aan de klas wat ze goed vindt aan haar werkstuk. De andere groepen luisteren. Vervolgens gaat ieder groepje langs elk werkstuk en bespreekt het aan de hand van de succescriteria van de opdracht. Elke groep noteert vervolgens op het vel papier haar positieve commentaar en één aspect dat nog ruimte heeft voor groei.

  3. Verhaalvlecht
    Laat kleuters elkaar met een verhaalvlecht vertellen hoe bijvoorbeeld hun weekend was. Aan de verhaalvlecht heb je allerlei symbolen vastgemaakt voor verschillende onderdelen van het verhaal. Bijvoorbeeld een cirkel voor de hoofdpersoon, een driehoek voor de plaats, een rechthoek voor met wie je er was, een ovaal voor wat je hebt gedaan en een vierkant voor wat je ervan vond. De verhaalvlecht geeft letterlijk houvast bij het vertellen en begrijpen van het verhaal. 

Video

Oracy beknopt uitgelegd in deze animatie video.

Meer weten?

Wil je de mondelinge taalvaardigheid van je leerlingen structureel ontwikkelen? Of wil je meer weten over de werkvormen?  

Over de auteurs

Arjan de Lange 2022.jpg

Arjan de Lange

Arjan is adviseur bij CPS en spreker, trainer en begeleider van scholen die met de 7 gewoonten (Stephen Covey) het persoonlijk leiderschap van leerlingen en leraren willen vergroten.

Bekijk profiel
Jaap ter Steege 2022.jpg

Jaap ter Steege

Jaap is adviseur en trainer bij CPS in de 7 gewoonten en begeleidt scholen die met de 7 gewoonten het persoonlijk leiderschap van leerlingen en leraren willen vergroten.

Bekijk profiel
Miriam op de Beek 2022.jpg

Miriam Op de Beek

Miriam is gecertificeerd trainer en begeleider van scholen die een The Leader in Me-school willen worden of trainingen willen volgen in de 7 gewoonten van Stephen Covey. Daarnaast heeft Miriam veel ervaring op het gebied van gehoor-, stem- en taalontwikkeling en is ze leercoach expert.

Bekijk profiel

Zoek in de website