Sluiten

Zoeken in de website

Hoe kom je tot effectieve kwaliteitszorg binnen je school?

Hoe kom je tot effectieve kwaliteitszorg binnen je school?

Elke school doet aan kwaliteitszorg. Hierbij worden allerlei digitale sets van indicatoren, systemen en kaders gebruikt. Deze hulpmiddelen maken het mogelijk kwaliteit te meten, te interpreteren en te beoordelen.

In dit blog benadrukken wij het belang van kwaliteitszorg als een opdracht van alle gebruikers en met name van het hele team.

Wat is kwaliteit eigenlijk?

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde, of vanzelfsprekende behoeften (iso 9001). Kwaliteit gaat dus over eigenschappen of kenmerken die worden verwacht volgens de behoefte van de gebruikers. In de school is dit een bont gezelschap van leerlingen, ouders, medewerkers, leidinggevenden, inspectie en samenwerkingspartners. Kortom gebruikers met mogelijk heel verschillende verwachtingen. Daarom is het van belang de kenmerken en eigenschappen van kwaliteit expliciet te maken, vast te leggen en te definiëren.

Scholen hebben sterk uiteenlopende ambities. Van ‘het moet nu eenmaal van de Inspectie’ tot het rijkere ‘kwaliteitszorg als inspiratie voor samenwerking en constante onderwijsontwikkeling’. En vele smaken hiertussen. Het werken aan kwaliteit kan niet zonder integrale opvatting over goed onderwijs. Waar wil onze school voor staan en voor gaan?

Gemeenschappelijke taal

Hiervoor is gemeenschappelijke taal nodig. Want waarover hebben we het bij kwaliteitszorg? Wat is ons gedeelde beeld over de gewenste kwaliteit van de lessen? Hoe hebben we hier zicht op? Hebben we een plan om te ontwikkelen?

In dit proces creëer je draagvlak, doe je extra inzichten op en blijf je samenwerken. Kortom: kwaliteitszorg gaat leven in de school! Onderwijskwaliteit is daarmee niet absoluut, maar een ontwikkeling van de samenwerking tussen medewerkers, leerlingen en ouders.

Startpunt

Vaak start het gesprek over kwaliteitszorg bij het waarderingskader van de onderwijsinspectie; voldoet de school aan de wettelijke eisen die worden gesteld? Op welke punten wel? Op welke punten niet? Weten we hoe dit komt? Wat is onze prognose voor de komende jaren? Vervolgens wordt de blik ruimer. Wat hebben onze leerlingen nodig? Wat is de ambitie van het team? Van de schoolleiding? Van de ouders? Wat heeft de omgeving nodig?

Kwaliteitszorg gaat dus veel verder dan alleen de ‘cijfertjes’ op orde hebben. Het betekent enerzijds dat er verbinding wordt gelegd tussen de onderwijsresultaten en het leiderschap van leraren en leidinggevenden. Anderzijds de verbinding tussen de school en haar omgeving. Door kwaliteitszorg integraal te benaderen werkt de school concreet aan de eisen van het waarderingskader en vult dit aan met overstijgende aanvullende ambities. Daarin komt het karakter en de ambitie van de school naar voren.

Voorwaarden

Kwaliteitszorg is een middel dat bijdraagt aan het realiseren van de schoolambitie. Een goed systeem voor kwaliteitszorg voldoet aan een aantal voorwaarden. Daarnaast moet het in de praktijk uit te voeren zijn. Kunnen leraren, teams en leidinggevenden er mee werken? Het systeem moet doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal zijn. Bovendien moet het de gewenste gegevens voor informatie en verantwoording opleveren.

De gewenste onderwijskwaliteit verankeren in de schoolcultuur vergt een doordachte visie op kwaliteit en kwaliteitszorg. Je bepaalt hoe je beperkte middelen als tijd en energie inzet om zo effectief mogelijk te werken aan onderwijskwaliteit. Scholen zijn voortdurend bezig om hun onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren.

De stip op de horizon: een inspirerend en functionerend stelsel van kwaliteitszorg dat leeft in de schoolcultuur. Iedereen neemt verantwoordelijkheid en brengt actief ideeën in om de kwaliteit verder te verbeteren. Hoe bereik je dit?

We geven drie tips

Tip 1: brede betrokkenheid

Weet wie binnen jouw school allemaal, vanuit zijn functie, bezig zijn met kwaliteitszorg en het bewaken van de kwaliteit en wie zich wellicht nog niet bewust is van zijn rol in de kwaliteitszorg.

Tip 2: ga uit van wat er al is

Verzamel alle informatie over kwaliteitszorg die er al is. Veel beleid over kwaliteit vind je al terug in het schoolplan, de bestaande protocollen, kwaliteitsagenda, kwaliteitskaarten of handboek kwaliteit.

Tip 3: een gedeeld beeld van kwaliteit

Start met gesprekken over waar mensen kwaliteit tot leven brengen. In de lessen, in de begeleiding, in de teams en afdelingen. Hierbij kunnen de volgende vragen leidend zijn. Doen wij de goede dingen? En doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat betekent dit voor onze volgende stap? Dit gesprek is vaak spannend, het gaat over kwaliteit en daar vinden we met elkaar wat van.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

In ons volgende blog gaan we verder in op de dialoog over kwaliteitszorg.
Nu al nieuwsgierig?
Lees hieronder meer en kijk ook eens naar 

Plaats een reactie

Over de auteurs

Lotte van der Goot 2022.jpg

Lotte van der Goot

Lotte is adviseur en trainer en gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid, schoolkwaliteit, lesontwerp, lesson study, differentiatie en activerende instructie.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan