Sluiten

Zoeken in de website

Havo 4 leerlingen stimuleren en motiveren met behulp van de 7 Gewoonten van Covey

Havo 4 leerlingen stimuleren en motiveren met behulp van de 7 Gewoonten van Covey

een praktijkvoorbeeld

Wat doe je als je leerlingen in Havo 4 op het eind van het jaar er ‘niet zo’n zin meer in hebben’? Als je merkt dat de motivatie om de afsluitende opdracht te maken niet of maar weinig aanwezig is? Een docent Economie vroeg zich af of je de 7 Gewoonten van effectief Leiderschap van Covey kunt gebruiken om de leerlingen uit te dagen en te motiveren. Hij dacht dat zijn leerlingen gebaat zouden zijn bij het ontwikkelen van vaardigheden die horen bij persoonlijk leiderschap.

Hij vond zowel bij zijn directeur als bij een aantal collega’s draagvlak. En zo ontstond een pilotgroep, bestaande uit een vijftal docenten en de teamleider. Ze hebben als opdracht te onderzoeken of de 7 Gewoonten van Covey bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van de leerlingen om daarmee de motivatie van leerlingen te stimuleren. Door actief met de 7 Gewoonten te oefenen ontwikkelen de leerlingen een aantal ‘life skills’.

Twee vliegen in een klap!


Het doel van de pilot is een eindopdracht te ontwikkelen (en de werking daarvan te onderzoeken). De opdracht is een onderdeel van het vak Economie. De Lesson Study methode is gebruikt zodat leden van de pilotgroep op een gestructureerde manier met en van elkaar konden leren. Lesson study is een vorm van teamleren waarin volgens een vaste structuur een les of lessenserie wordt ontworpen en getest.

De pilot in zeven stappen

  1. Voordat je met leerlingen aan de slag gaat, moet je zelf ervaren wat de Gewoonten met je doen. De Gewoonten werken van binnen naar buiten. Daarom heeft de pilotgroep een training van een dag gevolgd waarin ze zijn geschoold in de 7 Gewoonten
     
  2. Na de training is de pilotgroep aan het werk gegaan om te onderzoeken aan welke voorwaarden een eindopdracht voor de leerlingen moet voldoen om de gestelde doelen te bereiken.
  3. Vervolgens is de opdracht voor de leerlingen vormgegeven met behulp van de 7 Gewoonten. Kernpunt daarbij is dat er een realistische opdracht is beschreven. De leerlingen krijgen de opdracht om een duurzaamheidsprofiel voor de school te ontwikkelen. Daarbinnen is genoeg ruimte voor leerlingen om de gewoonten van Covey toe te passen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze binnen het grote thema van de opdracht zelf hun onderzoeksthema’s kunnen aandragen en met elkaar een eigen werkwijze bepalen.

  4. De leerlingen maken in de volgende lesperiode kennis met de 7 Gewoonten. Hierbij kan elke leerling een persoonlijke statuut opstellen. Daarnaast gebruiken ze naast Nederlandstalige ook Engelstalige materialen zoals werkboeken en video’s. Het leren over de gewoonten is geïntegreerd in het vak Engels en wordt op deze manier geen losstaande leeractiviteit.

  5. Tijdens de laatste weken van het schooljaar worden de Gewoonten levend gehouden tijdens het mentoruur waarbij gestart wordt met het opzetten van een portfolio. Daarmee gaan de leerlingen het volgend jaar verder.

  6. Het pilotteam heeft een evaluatietraject opgezet. In dit traject wordt o.a. met vragenlijsten, observaties en interviews met de leerlingen vastgesteld of de ontwikkelde eindopdracht bijdraagt aan het persoonlijk leiderschap. 

  7. Voor het komende schooljaar wordt de pilot herhaald in Havo 4 en worden de gewoonten geïntegreerd in het opzetten van een eigen onderneming in Havo 5.  

Meer informatie? 

Wil je meer weten over de pilot of de mogelijkheden van een combinatie van de Lesson Study methode met ontwikkelingen in u school? Neem dan contact op met Cor Verbeek c.verbeek@cps.nl (0650482827) of Linda Odenthal. Wilt u toch nog iets meer weten over het nut en de waarde van de 7 gewoonten voor leerlingen (en docenten) in het voortgezet onderwijs? Bekijk dan het video-interview met Miriam Op de Beek.

Plaats een reactie

Over de auteurs

Cor Verbeek 2023.png

Cor Verbeek

Cor Verbeek is adviseur bij CPS en werkzaam in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hij traint en begeleidt teams en directies bij het persoonlijk leiderschap. Daarbij maakt hij onder andere gebruik van de 7 Gewoonten van Covey.

Bekijk profiel
Linda Odenthal_web.png

Linda Odenthal

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan