Spring naar mobiele navigatie

Over Vakdidactisch coachen

Vakdidactisch coachen

Leerlingen coachen naar zelfsturing

Soms heb je het gevoel dat vooral jij als docent hard aan het werk bent, terwijl je leerlingen of studenten school meer lijken te zien als het maken van saaie opdrachten. Hoe zorg je dat je leerlingen of studenten gemotiveerd aan de slag gaan? Wat bied je ze aan en hoe bevraag je ze, zodat ze gemotiveerd raken om hun leerdoelen te behalen?

Zelfstandiger leren door training in leerstrategieën

Om leerlingen te motiveren tot leren, is het van belang om hun zelfsturing en zelfregulering te versterken. Door met de leerlingen over hun leerproces te praten en ze er zo inzicht in te geven, help je ze bij de ontwikkeling van hun executieve functies. Door metacognitieve leerstrategieën leert de leerling zichzelf aan te sturen, het complete leerproces te doorlopen en leerdoelen te behalen.

Als vakdidactisch coach observeer je de lerende voor, tijdens en na het leren en bespreek je hoe dit nog beter kan. Op basis hiervan doorgrondt de leerling zijn eigen aanpak en verbetert deze. Verdiepend leren komt zo in plaats van het afmaken van opdrachten.

Wat leer je?

In deze training leer je wat vakdidactisch coachen inhoudt. Daarnaast oefen je ermee aan de hand van voorbeelden uit je eigen onderwijspraktijk en ontwerp je praktische toepassingen voor je lessen. Aan de orde komen onder andere:

 • zelfsturing aanleren bij verwerven van cognitieve leerstrategieën
 • zelfsturing herkennen en versterken als vakdidactisch coach door metacognitieve strategieën
 • oefenen van vaardigheden als denkstimulerende vragen stellen en specifieke feedup, feedback en feedforward bij leren
 • toepassingen voor de eigen lespraktijk ontwerpen en uitproberen
 • toepassingen van vakdidactisch coachen oefenen tijdens een didactisch coachgesprek in de praktijk

Voor wie?

Leraren  in het voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

 • Donderdag 2 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 30 november 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

Voorafgaand aan de eerste dag ontvang je een beknopte voorbereidende opdracht. Na de eerste trainingsdag krijg je een huiswerkopdracht die we tijdens de tweede bijeenkomst bespreken.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Ik heb ervaring opgedaan met coachen en werken met leerdoelen.'
 • 'Ik heb bewust stilgestaan bij: hoe stel ik de juiste vraag bij leren?'
 • 'Goed toepasbaar bij lesgeven en ook op leerpleinen.'
 • 'Ik ben bewust anders gaan begeleiden dan ik gewend ben.'
 • 'Reflecteren op succesvol leren is spannend!'

Meer weten?

Leercoach in het voortgezet onderwijs
Leercoach in het mbo
Leergang de leercoach: leerlingen coachen bij zelfregulerend leren
Training Pedagogisch coachen
Training Zelfregulerend leren met executieve functies

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 797,00

Heb je vragen?

Zoek in de website