Spring naar mobiele navigatie

Over 3e NATIONAAL CONGRES ZELFREGULEREND LEREN

3e NATIONAAL CONGRES ZELFREGULEREND LEREN

Een doorlopende leerlijn zelfregulatie van het jonge kind tot jongvolwassene


Hoe bevorderen we de zelfregulerende vaardigheden
van het jonge kind tot jongvolwassene?


De mate waarin je je eigen leren, gedachten en gedrag kunt zelfreguleren is een voorspeller van studiesucces, mentaal welbevinden en veerkracht. Maar hoe kun je leerlingen leren om het leren zelf te reguleren? Wie werkt met kinderen of jongeren weet al dat het effectief is om hun zelfregulatie te bevorderen en ze bijvoorbeeld goede feedback te geven of uitdagende contexten aan te bieden. Dit draagt niet alleen bij aan een grotere motivatie, maar ook aan het verbeteren van het leren en de ontwikkeling.

Zelfregulatie is een actief proces: het vermogen om in leersituaties grip te krijgen op het leren, de gedachten en het gedrag. Executieve functies in ons brein sturen dit proces aan, het zijn de bouwstenen voor het vermogen tot zelfregulatie. Zelfregulatie gaat niet vanzelf. Je kunt het niet aan het toeval overlaten, je dient het lerende te leren. 
Zelfregulatie kun je ontwikkelen, onafhankelijk van het intelligentieniveau, door instructie, training en coaching daarop. Het is een vormingsproces van het jonge kind tot jongvolwassene. 

Met zelfregulerend leren zet je het brein aan het werk!


Bij zelfregulerend leren neemt het jonge kind, de leerling of jongvolwassene de regie op het eigen leerproces. Leerlingen die hun eigen leren, emoties en gedrag kunnen reguleren, voelen dat zij invloed hebben op hun leerproces en leeromgeving. Leren is dan niet iets wat ze moeten, het is iets wat ze zelf willen. Bij jonge kinderen krijgt zelfregulerend leren vorm in de spelcontext. Zo leren jonge kinderen zichzelf in hun spel aan te sturen, en geven daarmee vorm aan doelgericht en sociaal gedrag. Bijvoorbeeld door met anderen samen te spelen. Een zelfregulerende leerling monitort, stuurt en reguleert zijn handelen om leerdoelen te bereiken, kennis te verwerven, expertise uit te breiden en zichzelf te verbeteren. 

Wat kun je op dit congres verwachten?


Dagvoorzitter

Marit van Bohemen is dagvoorzitter en begeleidt ons proactief door het programma heen, met haar grote passie voor kinderen en onderwijs.

Keynote sprekers

Tijdens deze dag belichten wij zelfregulerend leren vanuit drie verschillende invalshoeken.

Prof. Dr. Anique de Bruin hoogleraar zelfregulatie in het hoger onderwijs, start met een lezing over de zelfregulatie van effectieve leerstrategieën met haar keynote ‘Leren zelf reguleren: de moeite waard!’.  
Prof. Dr. Harold Bekkering hoogleraar cognitieve psychologie, voorziet ons met ‘Brein en zelfregulering over de leerjaren heen’ van de meest actuele inzichten rondom leren en zelfregulatie in combinatie met het brein.
Prof. Dr. Joep Dohmen lector bildung, neemt ons mee in "de lerende" als persoon. Hoe kunnen opvoeders, leraren en schoolleiding jongeren begeleiden bij dit complexe vormingsproces? Joep Dohmen zal ons inspireren op reis te gaan 'Naar een nieuwe pedagogische missie'

Zelf aan de slag met zelfregulerend leren


Themasessies

Naast de keynotes zijn er drie rondes van acht themasessies (zie tabblad Programma en deze PDF) rondom een doorgaande leerlijn zelfregulatie van het jonge kind tot jongvolwassene.
In deze themasessies vertalen we de kennis uit de lezingen naar de praktijk in de groep of in de les. Je krijgt praktische aanwijzingen, waar je de volgende dag direct actief mee aan de slag kunt. Je zult merken dat kleine praktische aanwijzingen al een groot effect hebben op het zelfregulerend leren.

Er is keuze uit uiteenlopende onderwerpen gericht op voorschool, po, vo en mbo. Vóóraf meld je je aan voor de door jou gewenste themasessies én kun je vragen indienen die je graag over het desbetreffende onderwerp beantwoord zou willen krijgen. Je ontvangt daarvoor een e-mail voorafgaand aan het congres. 

Na deze themasessies en keynotes kun je de volgende dag in de praktijk, van voorschool tot en met middelbaar beroepsonderwijs, direct aan de slag met nieuwe inzichten om zelfregulerend leren toe te passen. Want zelf praktisch aan de slag gaan met zelfregulatie geeft kinderen, leerlingen en (mbo-)studenten sturing, steun en inspiratie onder andere op het gebied van:

 • speldoelen stellen
 • aandacht vasthouden en verleggen
 • weten wat er van je verwacht wordt
 • initiatief nemen
 • persoonlijke doelen stellen
 • eigen gedrag en prestaties monitoren en evalueren
 • zelf gemotiveerd zijn om het leren te verbeteren

En ook...

Je ontvangt op deze dag een product naar keuze:

Aan de deelnemers die met de auto reizen zal na afloop een uitrijkaart worden verstrekt. 

Ontmoeting

Verder zijn er gedurende de dag drie pauzemomenten ingepland om tot rust te komen en elkaar te ontmoeten onder het genot van afwisselende, biologische en lokale culinaire hoogstandjes. Na afloop van het programma staat er een welverdiende borrel gepland om na te genieten van deze inspirerende dag! Uiteraard ben je vrij om te vertrekken wanneer je wil. 

Voor wie?


Dit congres is bedoeld voor jongekindprofessionals, pedagogisch coaches, managers pedagogiek, onderwijsassistenten, leerkrachten, docenten, ib’ers, mentoren, coaches, (bouw)coördinatoren, leidinggevenden en anderen in de voorschoolse opvang, kinderdagverblijven, BSO's, IKC’s, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Zodat zij dagelijks nóg beter hun kinderen, leerlingen en studenten kunnen begeleiden tot personen die wendbaar en veerkrachtig zijn in de samenleving van nu en morgen. 

Wanneer en waar?

 • Vrijdag 10 november 2023 van 8.30 uur - 17.30 uur bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen
 • Zie tabblad Locatie voor meer informatie
 • Klik hier voor de routebeschrijving

Wat vonden anderen van de vorige congreseditie?

 • Het was voor mij een zeer energiegevende dag door ontmoeting met inspirerende mensen, kijkend vanuit ieders kennis, kunde en vakbekwaamheid.
 • Ik ga in mijn mentorles zelfregulerend leren met mijn mentorleerlingen bespreken en toepassen.
 • Ik heb meer duidelijk gekregen vanuit welke motieven leerlingen leren.
 • Komt dit congres volgend jaar weer?

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 499,00

Inclusief product naar keuze:

Download HIER het overzicht van alle themasessies deze dag. 

Heb je vragen?

Zoek in de website