Over Examentraining exacte vakken voor docenten

Examentraining exacte vakken voor docenten

Leerlingen voorbereiden op examen

Als leraar wil je je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het examen van je exacte vak. Hoe help je ze examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden? Wat kun je nog meer doen dan hele examens oefenen? Met welke strategieën kun je ze helpen om de talige uitdagingen van de huidige examens aan te gaan? En hoe houd je je leerlingen bij dit alles gemotiveerd?

Effectieve examentraining voor docenten

Tijdens deze examentraining krijgen docenten concrete handvatten. De focus ligt eerst op inzicht krijgen in wat leerlingen lastig vinden bij het maken van een examen van een exact vak. Daarna vertalen we dit naar praktische mogelijkheden om leerlingen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden. Je leert over strategieën om vragen beter te leren begrijpen en te beantwoorden met aandacht voor zowel taal als rekenen. Tijdens deze training kun je kiezen uit verschillende opdrachten om een toepassing uit te werken voor je eigen lessen.

Wat leer je?

  • Uitgangspunten van een effectieve examentraining.
  • Omgaan met de taligheid van examens: strategieën bij het lezen, begrijpen en beantwoorden van een examenvraag.
  • Effectieve oplossingsstrategieën bij rekenvragen in examens.
  • Didactische mogelijkheden om leerlingen doeltreffend voor te bereiden op het examen van een exact vak.

Voor wie?

Docenten van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs.

Wanneer en waar?

  • 10 februari 2025, 10.00 - 16.00 uur
  • CPS Amersfoort

Praktische informatie

Voorafgaand aan deze training krijg je een voorbereidende opdracht.

Op deze training is een vervolg: Examentraining exacte vakken voor docenten vervolg. De focus ligt hierin meer op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een exact vak.

Wat vonden anderen van deze training?

  • 'Het was een goede training; voldoende theoretische achtergrond; flexibel; goed toepasbaar in de praktijk; inspirerend!'
  • 'Zeer uitgebreid en goed doordacht. Ruimte voor differentiatie en inbreng.'
  • 'Inhoud van de training geeft handvatten om meteen de volgende dag met je examenklassen aan de slag te kunnen.'

Meer weten?

Diverse examentrainingen voor docenten
Examentraining voor docenten Nederlands vmbo
Examentraining voor docenten Nederlands havo/vwo
Examentraining voor docenten mens- en maatschappijvakken
Examentraining voor docenten moderne vreemde talen

XYZ

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 475,00

Heb je vragen?

Zoek in de website