Het goede nieuws over de nieuwe wet “Verduidelijking burgerschapsopdracht” 2021

Het goede nieuws over de nieuwe wet “Verduidelijking burgerschapsopdracht” 2021

We hebben met ingang van augustus 2021 te maken met een nieuwe wet in het onderwijs: de wet “Verduidelijking Burgerschapsopdracht’. We hadden sinds 2006 al de wet 'Bevordering actief burgerschap en sociale integratie' (sinds 2006) en sinds 2015 de wet ‘Veiligheid op school (2015). En nu dus deze. Alle drie de wetten dienen min of meer hetzelfde doel: een veilige(r) samenleving en (jonge) mensen die al vroeg, dus ook op school, leren hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. En: moeten leveren. 

Het is ook geen wonder. Kijk om je heen! Micha de Winter (hoogleraar Pedagogiek) heeft ooit gezegd: ‘democratie gaat niet vanzelf’. En zo is het. Die hebben we met elkaar te onderhouden en dat vraagt grote inzet. Op elke plek en het liefst van jongs af aan, want jong geleerd… ja precies! De huidige, vaak zeer onveilige wereld schreeuwt om mensen die zich betrokken voelen op dit thema. Het democratisch gedachtegoed staat onder druk. We zullen allemaal hard aan het werk moeten (én blijven) om dit veilig te stellen. Daarom is deze nieuwe wet goed nieuws en moeten we wíllen werken aan groeiend burgerschapsbesef.

Verplichting of verlangen?

De nieuwe wet heeft een sterk verplichtend karakter en vertelt vooral wat er allemaal moet. Dat geeft houvast. Maar, wij vinden het belangrijker om eerst helder te krijgen waar je bent en.. wilt zijn. Dus in plaats van hard aan de slag gaan om die ‘moeten-dingen’ dan maar klakkeloos uit te voeren, zeggen wij: denk éérst liever met elkaar na over zaken als:

  • Waarom is ‘burgerschap’ belangrijk?
  • Wat willen we er mee bijdragen aan de wereld, waar willen we als school accenten leggen en bereiken?
  • Hoe kunnen we dat realiseren? Wat doen we al en waar liggen onze groeimogelijkheden?

Plan van aanpak

We kunnen ons voorstellen dat een beetje ondersteuning daarbij prettig is. Het is tenslotte een groot thema. CPS biedt scholen die met dit onderwerp een beleidsrijke invoering voor ogen hebben, een stevige kapstok. Daaraan kan je ophangen wat je belangrijk vindt, en al heeft en doet. Tegelijk worden daardoor de ‘lege haakjes’ zichtbaar. We begeleiden vervolgens bij het opstellen van een concreet Plan van Aanpak Burgerschap, dat je zo kunt opnemen in je schoolbeleidsplan. Niet ingewikkeld, wel met een duidelijke bedoeling en focus. 

Vuur

CPS heeft een tweedaagse training Burgerschapsonderwijs vormgeven binnen je school ontwikkeld om scholen hierbij breed en effectief richting te geven op hun ‘burgerschapsweg’. We willen het concept ‘verplichting’ daarbij transformeren naar ‘verlangen’ om vanuit de school duurzaam en constructief te willen bijdragen aan onze samenleving. Iedere leerling is een schakel in onze mooie wereld en wij willen scholen stimuleren hun verantwoordelijkheid op te pakken binnen wat haalbaar is en op een manier die bij hen past.

Dat vuur wil CPS aanwakkeren. Wij zijn pas tevreden als deelnemers inzien dat burgerschap een prachtig onderwerp is, rakend aan noodzakelijke levensvaardigheden & persoonsvorming en dat misschien wel het belangrijkste vak is van deze tijd!

Quickscan: Wat is er al en wat is nog nodig?

Vanuit visie & verlangen scannen we met de deelnemers wat er binnen de kaders van de nieuwe wet op school al is en wat nog aandacht nodig heeft. Het is van belang dat in een aantal zelfstudie-uren al wordt nagedacht over deze vragen. We vragen de school bv. vóór deelname een ‘Quickscan’ in te vullen en de antwoorden mee te nemen. Op basis hiervan ontwerpen we met de school een eerste conceptplan om met de zelfgekozen actiepunten en vanuit heldere focus aan de slag te kunnen. Scholen definiëren hun stappen, de volgorde daarvan, de focus en wat in eigen beheer, dan wel met externe hulp kan worden gerealiseerd.

In 2 dagen een actieplan

Je krijgt in deze praktische tweedaagse de ondersteuning en begeleiding die nodig is om te komen tot een gedegen actieplan om burgerschapsonderwijs beleidsrijk in te voeren. Vanuit jouw schoolvisie, voorbereid op de eisen van de nieuwe wet op burgerschap die op 1 augustus 2021 van kracht wordt. 

U leert

  • Wat burgerschap eigenlijk is en wat de relatie is met onze Grondwet;
  • Wat de nieuwe wet impliceert en van je vraagt;
  • Waarom burgerschap misschien wel het belangrijkste vak van deze tijd is;
  • Wat je binnen dit thema voor jouw organisatie belangrijke focuspunten vindt;
  • Wat je al doet en hebt en waar groeiruimte zit;
  • Vanuit visie een concreet actieplan ontwerpen voor de eerste groeistappen op je burgerschapsweg.

Interesse?

Samen op weg naar een betere wereld! Schoolleiders, bouwcoördinatoren, afdelingsleiders en andere collega’s die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Anne Arink 06 11221984. Mailen kan ook, stuur je vraag of reactie naar naar burgerschap@cps.nl. Wij nemen snel contact met je op. 

Over de auteur

Anne Arink

Anne is adviseur bij CPS en geeft trainingen in de 7 gewoonten en begeleidt scholen die met de 7 gewoonten willen werken. Daarnaast is ze ambassadeur sociale veiligheid.

Bekijk profiel

Zoek in de website