Sluiten

Zoeken in de website

Jouw groep in beeld met Zien! aan de hand van 7 gewoonten (Leader in Me) - deel 2 -

Jouw groep in beeld met Zien! aan de hand van 7 gewoonten (Leader in Me) - deel 2 -

De digitale vragenlijsten van Zien! zijn positief beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Dat maakt Zien! al een kwalitatief goed instrument voor het volgen van de sociale emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Sinds vorig jaar is er een koppeling vanuit het leerlingvolgsysteem van Zien! naar het programma van de 7 gewoonten van effectief leiderschap (Leader in Me voor PO). Dit  schooljaar gaan we een stap verder. Leerkrachten kunnen nu gebruik maken van specifieke en concrete handelingssuggesties per gewoonte. In dit blog lees je de mogelijkheden.

Leader in Me en Zien!

Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart (door leerlingvragenlijsten en observatielijsten), maar vanaf dit schooljaar biedt Leader in Me ook concrete handelingssuggesties. Dit door observaties goed te analyseren. Je wordt zo als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling. Zien! biedt je een verantwoorde onderbouwing naar jezelf, de school en natuurlijk ook naar bijvoorbeeld de inspectie, medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. 

Hoe werkt de koppeling tussen Leader in Me en Zien!?

Na het invullen van de leerkrachtvragenlijst zie je als leerkracht hoe je groep in het geheel functioneert en welke vaardigheden de kinderen in hoge en in lage mate laten zien. Door het selecteren van de 7 gewoonten in Zien! komt een document beschikbaar waaraan per dimensie de betreffende gewoonten zijn gekoppeld. Door deze gewoonten  specifiek aan bod te laten komen, kan het groepsproces en het sociaal-emotioneel welbevinden worden versterkt. De resultaten van de leerkrachtvragenlijst vergelijk je met  de vragenlijst die de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelf invullen. In deze lijst zijn ook vragen opgenomen naar welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving. Deze vragen zijn verplicht voor de monitoring sociale veiligheid. 

Handelingssuggesties!

Scholen, die werken met Leader in Me kunnen gebruik maken van de website www.leaderinme.com. Op deze website vind je veel materiaal (films, lessen en documenten) en concrete handelingssuggesties. Bijvoorbeeld: je zoekt op de dimensie sociale flexibiliteit en en het bijbehorende document wordt zichtbaar.\

Leerkrachten hebben zo in één oogopslag per dimensie een overzicht van de gewoonten gekoppeld aan de bijbehorende handelingssuggesties. Deze suggesties kunnen direct worden overgenomen in individuele en/of groepsplannen en je hebt meteen passende activiteiten die aansluiten bij de behoefte van een leerling of groep. Zo werk je als doelgericht aan de bevordering van het sociaal-emotionele functioneren van je leerling(en).
Je hoeft natuurlijk niet te wachten op een bepaald meetmoment in het leerlingvolgsysteem van Zien! De suggesties kan je op elk moment inzetten bij het werken met de 7 gewoonten in je lessen.

Veel succes en plezier met het toepassen!

Plaats een reactie

Over de auteur

Arjan de Lange 2022.jpg

Arjan de Lange

Arjan is adviseur bij CPS en spreker, trainer en begeleider van scholen die met de 7 gewoonten (Stephen Covey) het persoonlijk leiderschap van leerlingen en leraren willen vergroten.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan