Sluiten

Zoeken in de website

Drie tips voor kwaliteitszorg op jouw school

Drie tips voor kwaliteitszorg op jouw school

De kwaliteit van het Nederlands onderwijs staat onder druk. Waren we in 2008 nog een van de landen met de beste leesvaardigheid van Europa, nu dreigt laaggeletterdheid voor 25 procent van alle vijftienjarigen. De kloof tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. De kwaliteitsverschillen tussen scholen worden groter en de kansenongelijkheid loopt op. De besteding van de NPO-gelden is zeer divers en leidt helaas niet altijd tot beter onderwijs. De hoogste tijd voor levende kwaliteitszorg. 

Iedereen is het er over eens dat onderwijs van hoge kwaliteit moet zijn. Maar wat is kwaliteit precies? En wie bepaalt deze? De docenten? De leerlingen? De ouders? Het bestuur? De onderwijsinspectie? Wat zorgt voor het kwaliteitsverschil tussen scholen? Hier is recent veel onderzoek naar gedaan. De conclusies zijn hetzelfde: goede scholen hebben een ontwikkelingscultuur. Een cultuur waarin het lerarenteam en de schoolleiding doelgericht en methodisch samenwerken aan beter onderwijs. Waar afgesproken is wat goed onderwijs is en hoe je dit ziet in de klas, in buitenlesactiviteiten en op ouderavonden.  

De juiste informatie 

Een passend kwaliteitszorgsysteem geeft allereerst inzicht in de onderwijsresultaten en het behalen van de schoolambities: een analyse van de juiste data. En daarbij de vraag: verzamelen we de adequate informatie? Wat willen we wel en niet weten? Bijvoorbeeld: wat zien we aan trends in de jaarlagen en afdelingen? In hoeverre laten individuele leerlingen groei zien in hun ontwikkeling? En zitten we op koers met het behalen van de doelen uit ons schoolplan? Minstens zo belangrijk is dat er ook inzicht is in het proces dat heeft geleid tot deze resultaten.  

De goede dingen goed doen 

En vervolgens, als we kijken naar dat wat er toe doet, doen we deze dingen volgens onze kwaliteitsstandaard? Wat moeten we meer of anders gaan doen? Waarop moeten we bijsturen zodat we aansluiten bij de huidige situatie én anticiperen op de toekomst? Welke ambities hebben we als onderwijsorganisatie? Welke wensen en verplichtingen hebben externe betrokkenen, zoals vervolgopleidingen, stagebedrijven en de overheid? De ontwikkelingsdialoog helpt om te komen tot gemeenschappelijke beelden over kwaliteit. De volgende stap is het opstellen en prioriteren van actiepunten en het maken van een realistisch plan van aanpak.  

Levende kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is geen eenmalig project. Het is een gezamenlijk proces waarbij alle medewerkers van de organisatie zijn betrokken. Een middel om met en van elkaar te leren door regelmatig buiten de bestaande routines te stappen, deze ter discussie te stellen en zo nodig bij te stellen. Daarom spreken we bij CPS over levende kwaliteitszorg: een continu, cyclisch proces en een onlosmakelijk onderdeel van werken aan duurzame schoolontwikkeling.  

3 Tips voor kwaliteitszorg op jouw school 

Wil je graag de kwaliteit op jouw school verbeteren? Met onderstaande punten kun je meteen starten. 

  • Zorg bij iedereen in de school, van bestuur tot leerlingen, voor actieve betrokkenheid bij het zorgen voor kwaliteit. Voer het goede gesprek over de kwaliteit met elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van georganiseerde dialoogsessies.  

  • Check of het kwaliteitszorgsysteem alle data oplevert die nodig zijn om de onderwijskwaliteit te versterken. 

  • Richt je in de analyse van de data op de resultaten én op het proces. Welke activiteiten hebben geleid tot de resultaten? Wat was succesvol? En waarvan kunnen we leren? En wat gaan we dan concreet doen?  

Meer weten 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het levend maken en houden van jullie kwaliteitszorg? CPS werkt met het model Levende kwaliteitszorg en heeft al vele scholen hiermee naar een hoger plan getild. Neem contact op met onze adviseurs of kijk eerst op: 

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan