Sluiten

Zoeken in de website

Stilstaan bij ethische dilemma’s…

Stilstaan bij ethische dilemma’s…

“Tijd maken voor betekenisvolle ontmoetingen vanuit dagelijkse dilemma’s.”

In het najaar van 2020 kwam een groep bestuurders, vanuit alle hoeken uit het land bij CPS bijeen om zich samen te buigen over het onderwerp Ethisch leiderschap. De groep bestuurders is divers, mannen en vrouwen, uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, van éénpitters tot grote stichtingen met veel scholen.

Wat hen verbindt is een behoefte om samen te leren en te reflecteren, om nieuwe collega’s te ontmoeten rondom thema’s die hen aan het hart gaan zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de RVT of andere besturen in de regio, eigenaarschap binnen de scholen versus bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsresultaat of een innerlijk conflict waarin er iets wordt verwacht van jou als bestuurder wat botst met jouw waarden als persoon. Belangrijk, zeker in deze tijd die zoveel van iedereen vraagt is om tijd te maken om jezelf mentaal weer even uit te rekken en inspiratie op te doen, zo geven de deelnemers terug. 

Tijd voor reflectie

De bijeenkomsten sluiten aan bij de behoefte van bestuurders om zichzelf te ontwikkelen zonder direct een grote leergang te volgen. Er is vooral behoefte om samen met collega-bestuurders tijd te nemen voor reflectie rondom ethische dilemma’s om vanuit het samen opdenken daarna meer toegerust weer terug te gaan naar de dagelijkse praktijk.   

Gevolgen van besluit

De bestuurders brengen complexe vraagstukken of ethische dilemma’s in, die soms heel klein lijken doordat ze gaan over één docent binnen een school of soms heel ingewikkeld omdat het de samenwerking met verschillende partners in een regio betreft. Wat alle vraagstukken kenmerkt en waar het leren ontstaat is dat het steeds gaat over de worsteling van de bestuurder als mens en de gevolgen van hun besluit voor hun omgeving. 

Moreel stappenplan

Tijdens twee bijeenkomsten en een webinar is, naast theorie en casuïstiek, gewerkt met handreikingen zoals een moreel stappenplan voor het voeren van het goede gesprek met aandacht voor morele waarden en normen. Feiten, waarden, alternatieven en de consequenties voor alle belanghebbenden helpen evenwichtig en transparant tot besluiten te komen. 

Praktische handvatten

Wat de deelnemers aan het eind van de bijeenkomsten teruggaven is dat het belangrijk is om jezelf de tijd te gunnen om met collega bestuurders te sparren over ethische dilemma’s, gevoed door praktische en theoretische kennis: “De inzichten en praktische handvatten die ik heb opgedaan zijn zeer waardevol !”

Wil je de tijd nemen om sparrend met collega’s stil te staan en te reflecteren op ethische dilemma’s? Laat het ons weten en we praten graag met je verder of lees meer over de nieuwe CPS leergang Ethisch Leiderschap.. 

   
Korte Leergang Ethisch Leiderschap

De ethische rol van de bestuurder in haar/zijn werkveld. Een korte leergang voor bestuurders over ethisch leiderschap. Deze leergang start op 23 april.

Meer over de inhoud of bekijk hieronder de introductievlog van Miriam van Etteger.

   

*In dit blog hebben we gebruik gemaakt van testimonials van de deelnemende bestuurders.

Plaats een reactie

Over de auteurs

Clarien Veltkamp 2022.jpg

Clarien Veltkamp

Clarien is bij CPS procesbegeleider schoolontwikkeling, gespecialiseerd in het coachen van managementteams, schoolleiders en middenmanagers en gecertificeerd trainer in de 7 gewoonten van Stephen Covey.

Bekijk profiel
Miriam van Etteger 2022.jpg

Miriam van Etteger

Miriam is adviseur bij CPS en faciliteert de ontwikkeling en groei van leiderschap van zowel de schoolleiding als individuele leidinggevenden.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan