Sluiten

Zoeken in de website

Ons team

Els Loman

Els Loman

Adviseur en trainer Telefoon: 06 21 500 643 LinkedIn: Els Loman

  

"Door onderwijs kinderen en volwassenen laten groeien in wie ze willen of kunnen zijn."

Expertise

 • Projectleider, trainer en coach van taal- en leesverbetertrajecten
 • Begeleiden van schoolleiders op het gebied van onderwijskundig leiderschap
 • Opzetten van een doorlopende leerlijn taal, van VVE tot en met voortgezet onderwijs, met betrekking tot de referentieniveaus
 • Begeleiden van bestuur- en/of schoolgebonden missie- en visietrajecten
 • Initiëren en begeleiden van schoolgebonden trajecten in het kader van passend onderwijs
 • Trainen van interne begeleiders in het voeren van effectieve leerlingbesprekingen en leerkrachten in het handelingsgericht werken
 • Coachen van leidsters, leerkrachten en docenten met behulp van video-interactiebegeleiding

Ervaring

 • programmamanager R&D passend onderwijs
 • projectleider en coördinator leesverbetertrajecten
 • coördinator en trainer VVE, Taallijn en VVersterk
 • projectleider en begeleider innovatieproject 'Zin in leren'
 • projectmedewerker, ontwikkelaar en trainer Kinderen met speciale Rechten
 • orthopedagoog, mentor en leerlingbegeleider
 • Ruime ervaring in het voortgezet onderwijs als docente en sectiehoofd Frans

Blogs

Publicaties

> Terug naar Ons team