Sluiten

Zoeken in de website

Over KOPIE TEST2 BART IN PLANNING Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) [RP]

KOPIE TEST2 BART IN PLANNING Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) [RP]

Rekenen, een vak!

Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs en het mbo om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe geeft u goed rekenles? In deze training leert u hoe u effectief rekenonderwijs volgens de recente inzichten aanbiedt. Hoe hebben uw leerlingen op de basisschool het rekenen geleerd? Wat houden de referentieniveaus voor rekenen precies in? Hoe legt u de rekensommen voor alle leerlingen goed uit?

De training biedt een uitstekende basis voor het geven van het vak rekenen binnen uw school.

Laat u in 3 dagen opleiden tot startbekwaam rekendocent!

Duur van de training: 3 hele dagen van 9.30 tot 16.00 uur

Voor wie: docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs die rekenlessen (gaan) geven. En kennis willen verwerven van de rekendidactiek zoals leerlingen die op de basisschool hebben gehad. Want daarmee kan men achterstanden bij rekenvaardigheden aanpakken. De training is ook geschikt voor onderwijsassistenten die rekenvaardigheidslessen verzorgen.

Wat steek ik ervan op?
Na afloop van de training beschikt u over direct toepasbare kennis van effectief en kwalitatief goed rekenonderwijs volgens de meest recente inzichten.

 • U heeft inzicht in de opbouw en de uitgangspunten van de referentieniveaus rekenen.
 • U heeft inzicht in de elementen van effectief rekenonderwijs en deze geprojecteerd op uw eigen school.
 • U heeft inzicht in de wijze waarop verschillende rekenlijnen aan leerlingen in het basisonderwijs worden aangeboden.
 • U heeft uw didactische repertoire uitgebreid door kennis en toepassing van rekendidactische modellen zoals het handelings- en het drieslagmodel
 • U weet hoe u de succeservaringen van uw leerlingen met rekenen vergroot, waardoor hun motivatie om te rekenen toeneemt.

Inhoud

Ook uw school zal leerlingen rekenvaardigheid willen bijbrengen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt meestal bij docenten in vakken die een zeker raakvlak hebben met rekenen.

In deze driedaagse training raakt u op een plezierige en praktische manier vertrouwd met alle ins en outs van effectief rekenonderwijs. Er komt een keur aan vakspecifieke onderwerpen aan de orde, zoals:

 • Laatste ontwikkelingen op rekengebied (referentieniveaus)
 • De zes kenmerken van effectief rekenonderwijs
 • Visie op en uitgangspunten van de rekendidactiek
 • Leermiddelen, materialen en rekenmethodes
 • Rekenleerlijnen zoals die in het primaire onderwijs worden gehanteerd binnen de domeinen: getallen, verhoudingen, verbanden en meten & meetkunde

U werkt in een kleine groep, onder begeleiding van ervaren trainers. Er is veel ruimte om kennis en ervaringen te delen. Tussen de verschillende trainingsdagen werkt u voorbereidings- en verwerkingsopdrachten uit.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Gratis Gratis

Leergang Rekencoördinator - alle 3 trainingsmodules aansluitend in één leergang in Amersfoort. U bespaart 10% op het inschrijfgeld!

Of schrijf u in voor alle drie de rekentrainingen en ontvang 10% korting!

 • Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen)
 • Rekendidactiek gevorderd (met oa. passende perspectieven en differentiëren)
 • Rekencoördinator in het vo/mbo

U betaalt € 2686,50 in plaats van € 2985,00. 

Overzicht van alle rekentrainingen vo/mbo >

Deel met anderen