Spring naar mobiele navigatie

Berichten geschreven door Henk Logtenberg

Berichten van "Henk Logtenberg"

 1. Lesson Study: waarom leraren enthousiast zijn over deze vorm van teamleren

  19 maart 2018 om 09:32 - door Henk Logtenberg, Linda Odenthal - 0 reacties

  Lesson Study als professionaliseringmethodiek wint aan populariteit. Waarschijnlijk vooral omdat het veel elementen bevat die motiverend zijn. Het spreekt leraren aan omdat ze het samen doen, hun eigen vragen centraal staan en ze het geleerde meteen toe kunnen passen. Wat is Lesson Study eigenlijk en hoe ziet zo’n leercyclus er uit? In dit blog leest u er meer over.

  Lees meer over "Lesson Study: waarom leraren enthousiast zijn over deze vorm van teamleren"

 2. Teamleren met Lesson Study

  31 oktober 2017 om 16:02 - door Henk Logtenberg, Linda Odenthal - 1 reactie

  Meester Wim van basisschool de Boschuil in Eindhoven komt 's morgens om kwart over acht de personeelskamer binnen. Hij heeft een boodschappenkratje met vijf taarten bij zich, want het is Lesson Study Day. De taarten zijn niet bedoeld als traktatie, maar komen in vervolglessen straks in de klas van pas. Drie leerkrachten van de onder-, midden- en bovenbouw hebben elk een onderzoeksles voorbereid en collega's komen observeren. Meester Wim zit in de voorbereidingsgroep van de bovenbouw. Na schooltijd is er in iedere bouw een nabespreking van de onderzoeksles. De Boschuil maakt zich dus op voor een pittige dag teamleren.

  Lees meer over "Teamleren met Lesson Study"

 3. Waarom leerlingen in de rekenles afhaken. En wat jij eraan kunt doen!

  12 juni 2017 om 07:30 - door Henk Logtenberg - 0 reacties

  Er zijn maar weinig  kinderen die echt plezier hebben in rekenen. In groep 6 gaat het om één derde van de leerlingen, blijkt uit internationaal onderzoek. Misschien vind je dat best meevallen, maar in andere landen gaat het om de helft van de leerlingen. Toch een flink verschil.

  Lees meer over "Waarom leerlingen in de rekenles afhaken. En wat jij eraan kunt doen!"

 4. Hoe zet ik Lesson Study op in zes stappen?

  30 januari 2017 om 16:28 - door Henk Logtenberg - 0 reacties

  Lesson Study wordt in hoog tempo populair. Dat komt natuurlijk vooral omdat leraren zelf enthousiast worden van deze vorm van teamleren. Samenwerken, om zo betere lessen neer te zetten, brengt werkplezier en biedt veel mogelijkheden om tegelijkertijd het eigen kennis- en vakdidactisch repertoire uit te breiden en tegelijkertijd te werken aan de eigen professionalisering. Om een Lesson Study-cyclus op te kunnen zetten zijn zes stappen nodig die ik kort zal toelichten.

  Lees meer over "Hoe zet ik Lesson Study op in zes stappen?"

 5. Waarom Lesson Study snel aan populariteit wint

  7 november 2016 om 08:45 - door Henk Logtenberg, Linda Odenthal - 1 reactie

  In Nederland wint Lesson Study snel aan populariteit. Het is een vorm van teamleren waarin collega’s gezamenlijk de aller-, allerbeste les ontwerpen. Nu hebben we in het onderwijs al veel verschillende vormen van teamleren voorbij zien komen en weer zien verdwijnen. Wat maakt Lesson Study tot een onderwerp om meer over te weten? In Prima Onderwijs verscheen een interview met collega's Henk Logtenberg en Linda Odenthal. U leest het hier.

  Lees meer over "Waarom Lesson Study snel aan populariteit wint"

 6. Lesson Study: maximaal profiteren van collega’s

  19 mei 2016 om 10:15 - door Henk Logtenberg - 1 reactie

  “Leraren leren te weinig van hun collega’s”, schrijft Trouw op 12 april 2016. Aanleiding is het onderzoek De staat van de leraar, dat pijnlijk duidelijk maakt dat professionalisering niet het beoogde effect heeft als het een individuele aangelegenheid is. De moraal van het verhaal: steek uw energie in teamleren!

  Foto teamleren behorend bij blog Lesson Study

  Lees meer over "Lesson Study: maximaal profiteren van collega’s"

 7. Zo haalt uw team meer uit de rekenmethode

  16 juni 2015 om 09:36 - door Pieter Gerrits, Henk Logtenberg - 0 reacties

  “Wat kan er volgens u beter bij het rekenonderwijs?”. Deze vraag legden wij voor aan 25 Nederlandse basisscholen. Bijna unaniem gaven de scholen terug dat ze denken dat er vooral méér uit de rekenmethode te halen is. Onzekerheid over de juiste keuzes houdt veel leerkrachten echter tegen.

  Lees meer over "Zo haalt uw team meer uit de rekenmethode"

 8. Waarom feedback in de rekenles toch zo belangrijk is

  18 mei 2015 om 09:11 - door Henk Logtenberg - 1 reactie

  In het rekenonderwijs is het heel gebruikelijk om leerlingen met name feedback te geven op het kale rekenresultaat. 90% van de vragen die we stellen heeft betrekking op de taak óf op het werkproces tijdens de les. Maar komen we daarmee iets te weten over hóe de leerling de opgave heeft opgelost? Welke denkstappen er zijn gemaakt om tot het goede, of juist het verkeerde antwoord te komen? Nee, eigenlijk niet. En dus kunnen we met onze instructie onvoldoende aansluiten op de individuele leerling. Het gevolg? Leerlingen die afhaken, het bekende ‘gewiebel en gekriebel’ begint. Wat kunt u doen?

  Lees meer over "Waarom feedback in de rekenles toch zo belangrijk is"

 9. Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren

  11 februari 2014 om 12:00 - door Henk Logtenberg - 6 reacties

  Als leraar probeer je bij de analyse van de (reken)resultaten “in het hoofd te kruipen van de leerling”. Je wilt graag weten hóe de leerling de opgave heeft opgelost, én welke denkstappen hij/zij heeft gemaakt. Maar naast inhoudelijke input over het rekenproces wil je ook graag een beeld vormen van hoe de leerling de opgave heeft ervaren en beleefd. Ging het top óf frustreerde de opgave de leerling tomeloos?

  Lees meer over "Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren"

Zoek in de website