Spring naar mobiele navigatie

Webinar Visie op het jonge kind

Header webinar Visie jong kind


Datum
:           donderdag 16 mei 2024
Tijd:                 15.30 uur tot 16.30 uur
Plaats:            online via Teams
Kosten:           gratis
Aanmelden:  via het formulier onderaan deze pagina

Handvatten voor onderwijs aan jonge kind

Je wilt binnen jouw school een visie ontwikkelen op het jonge kind. Want je weet dat kleuters wezenlijk anders leren dan oudere kinderen. Graag krijg je handvatten voor de manier waarop je de activiteiten in de onderbouw vormgeeft. In dit webinar krijg je die.

Praktijkgerichte visie met draagvlak

Tijdens het webinar laat Jeroen Aarssen je zien hoe hij samen met een onderbouwteam van een school een visie op het jonge kind ontwikkelt. Het uitgangspunt daarbij is het startgesprek dat hij voert met scholen. Vragen die dan bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: vanuit welke brede visie benadert je school nu het onderwijs aan jonge kinderen? En in welke mate benutten jullie de rijkdom van spel op dit moment al?

Om samen de visie op het jonge kind te formuleren, maakt Jeroen gebruik van een visiespel. Dat is een instrument om leerkrachten te laten nadenken over onderdelen als doelen, aanpak, materialen en groeperingsvormen. Tijdens het webinar vertelt hij hoe het visiespel werkt, hoe je met dit instrument zorgt voor gezamenlijk draagvlak en voor de zo belangrijke vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Inhoud webinar

  • Hoe kom je tot het formuleren van een visie op het jonge kind?
  • Hoe werkt het visiespel?
  • Hoeveel tijd kost een visietraject?
  • Voorbeeld uit de praktijk
  • Uitwisselen ervaringen en vragen stellen

Spreker: Jeroen Aarssen

Jeroen Aarsen 2023
Jeroen Aarssen is onderwijsadviseur en trainer bij CPS en expert op de thema's Jonge kind en Taal in het primair onderwijs.

Voor wie?

Voor onderbouwleerkrachten, onderbouwcoördinatoren, ib’ers en directeuren in het po.

Wil je deelnemen aan het webinar?

Vul dan hieronder het aanmeldformulier in. We ontmoeten je graag online op donderdag 16 mei!

Aanmelden webinar Visie op het jonge kind

Donderdag 16 mei 2024 | Aanvang 15.30 uur | Deelname is gratis

Zoek in de website