Spring naar mobiele navigatie

Over Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap: U bent uw eigen instrument

U geeft als leidinggevende in het onderwijs leiding in een complexe omgeving waar ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. U komt steeds voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s te staan. U bent uw eigen instrument. Het is belangrijk dat u uzelf, uw kwaliteiten kent en uw ontwikkelpunten. Zelfreflectie is daarom een van de meest belangrijke competenties van effectieve leidinggevenden. Als het gaat om zelfreflectie dan vervult u ook een voorbeeldrol. Vanuit uw persoonlijke reflectieve houding stimuleert u het reflecteren en de ontwikkeling van anderen, leerkrachten én leerlingen, op uw school. Kortom, zonder reflectie geen ontwikkeling!

Van reflecteren naar handelen

Het is duidelijk, reflecteren is belangrijk. Maar, reflecteren heeft pas nut als het leidt tot handelen. Daarom reflecteert u in deze training niet alleen vanuit wisselende perspectieven op uw persoonlijk leiderschap, maar vertaalt verkregen inzichten ook naar uw praktijk. Vanuit de ontwikkelingsgebieden: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik en wat doe ik? onderzoeken we de volgende onderwerpen:

 • Wat is mijn visie op onderwijs en leren?
 • Hoe zie ik de toekomst van het onderwijs?
 • Wat wil ik als leidinggevende betekenen voor anderen en lukt mij dat?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen ontwikkeling en die van mijn collega’s?

U scherpt uw eigen beelden rondom deze thema’s in deze scholing en toetst deze aan de meest recente theorieën en inzichten over leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. U werkt in een voortdurende afwisseling tussen theorie en praktijk. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wie u bent als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in uw school. U verwerft kennis en vaardigheden om vanuit een onderzoekende instelling leiding te geven aan uw eigen ontwikkeling en die van anderen in uw organisatie. U zet kleine praktijkexperimentjes op die aansluiten bij cases de u inbrengt.

Om uw eigen proces van reflectie te versterken werkt u tijdens de training met een reflectief dagboek. Daarnaast gebruikt u in de scholing diverse andere methoden om reflectie bij uzelf en anderen te stimuleren. 

 • U bent zich bewust van de voorbeeldrol die u vervult in uw school.
 • U heeft een duidelijke persoonlijke visie op onderwijs en leren en betrekt hierin inzichten uit de wetenschap en de samenleving. Naar buiten gericht.
 • U weet uw visie te vertalen in de wijze waarop u leiding geeft (congruent; teach as you preach)
 • U gaat hierover het gesprek aan met anderen (socratische dialoog)
 • U weet om te gaan met andere visies en meningen
 • U krijgt inzicht in wat werkt en wat niet (zelfinzicht)
 • U kent uw sterke punten en weet waar u zich op moet ontwikkelen
 • U weet hoe u invloed kunt uitoefenen op anderen
 • U heeft een beeld van waar u over een aantal jaren wilt staan en waaraan u wilt gaan werken om daar te komen.

Wat gaat u leren?

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende ontwikkelingsgebieden van persoonlijk leiderschap en de volgende doelen aan bod:

 • De cursist leert zichzelf als leidinggevende beter kennen.
 • De cursist leer de ander in de school (beter) kennen en begrijpen.
 • De cursist leert de ontwikkeling van de school vormgeven: vormgeven aan organisatiekenmerken en hogere-orde-denken.
 • De cursist leert strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus en het hogere-orde-denken.
 • De cursist leert integraal te kijken naar de school en de betekenis voor samenhang en borging.

Voor wie?

Schoolleiders in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 

Wanneer en waar?

Vijf dagen van 10.00 – 16.30 uur op CPS Amersfoort

28 september, 3 november en 24 november 2021 + 13 januari en 7 februari 2022

Praktische informatie

 • De module beslaat 5 dagen contacttijd, waarin de theorie en de (eigen) praktijk aan elkaar gekoppeld worden. 
 • Voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden actuele artikelen verstrekt met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van videomateriaal.
 • Studiebelasting
  5 EC’s oftewel 140 uur. Het lezen van literatuur, het maken van een praktijkopdracht en reflectie-opdrachten, en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten zijn onderdeel van de training.
 • Niveau: Post-HBO
 • Deze training is ook als een module in te zetten in het kader van de herregistratie voor schoolleiders PO.

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Waren plezierige trainers, veel ruimte voor eigen ervaringen en vooral het in gesprek gaan met elkaar was erg fijn."
 • "Prettige docenten. Zeer grote kennis van stof. Voldoende ruimte voor eigen inbreng en interactie. Waardevolle bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling."
 • "Zeer inspirerend."

schoolleidersregister

QQQ

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.882,00

Prijs is exclusief literatuur.

Heb je vragen?

Zoek in de website