Spring naar mobiele navigatie

Blogberichten per auteur

Berichten van ""

 1. Goed omgaan met culturele diversiteit in je klas

  4 oktober 2022 om 07:00 - door Lotte van der Goot, Linda van Tuyl - 0 reacties

  Blog Diversiteit.png

  Steeds vaker heb je kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond in je klas. Je wilt ook hen het beste onderwijs geven, zorgen dat ze kunnen meekomen, niet uitvallen. Soms merk je echter dat je zo’n kind en zijn ouders niet begrijpt en zij jou niet. Je weet niet waar het mis gaat, omdat je vaak niet weet wat je niet weet. Bovendien ben je bang om iets verkeerds te zeggen; je wilt het juist goed doen. Iedereen erkent het belang van aandacht en respect voor culturele verschillen, zeker in onderwijssituaties en juist ook in deze tijd van polarisatie. Maar hoe ga je in de praktijk om met de verschillende achtergronden van leerlingen en ouders op school?

  Lees meer over "Goed omgaan met culturele diversiteit in je klas"

 2. Het pingpong-principe

  26 september 2022 om 11:55 - door Miriam Op de Beek - 0 reacties

  Blog PingPong.png

  Jonge kinderen zijn gefascineerd door alles om zich heen. Nieuwe prikkels verwonderen hen en ze vinden het prachtig om anderen daarop te wijzen en erover ‘in gesprek’ te gaan. Ook als ze daar nog geen woorden voor hebben. Relaties tussen kinderen en volwassenen die responsief zijn – dus met veel interacties – vormen een sterke basis in de hersenen van een kind voor toekomstig leren en ontwikkelen. Je zou het het pingpong-principe kunnen noemen: het kind speelt de bal aan en de ouder of begeleider speelt hem weer terug.

  Lees meer over "Het pingpong-principe"

 3. Reflecteren op de groepsdynamiek in de klas vanuit 'de zes rollen van de leraar'

  19 september 2022 om 10:52 - door Sander van Veldhuizen - 0 reacties

  Blog CPS zes rollen v2.png

  De eerste weken en maanden van het schooljaar zijn altijd een interessante tijd, vanuit je rol als leraar en vanuit groepsdynamiek. In deze periode worden immers de geschreven en ongeschreven regels duidelijk en wordt de klas een groep of niet. Als leraar kun je hier invloed op uitoefenen. De groepsdynamiek kun je beïnvloeden door de zes rollen van de leraar effectief in te zetten. Die zes rollen geven houvast om je gedrag consistent neer te zetten, zodat de leerlingen optimaal, veilig en zo aangenaam mogelijk kunnen leren en het lesgeven jou makkelijker afgaat.

  Lees meer over "Reflecteren op de groepsdynamiek in de klas vanuit 'de zes rollen van de leraar'"

 4. Lesson Study: onderwijsontwikkeling en teamversterking in één

  12 september 2022 om 12:07 - door Lotte van der Goot - 0 reacties

  Blog Lesson Study.png

  De teamleden van de jonge Christelijke Basisschool AquaMarijn in Groningen zijn ambitieus. Ze wilden zichzelf en hun school verder ontwikkelen. Niet via een training, maar intensiever en meer passend bij hun speerpunt: lerende cultuur. Sommige teamleden waren al bekend met Lesson Study: een methode waarbij je samen met collega’s een goed doordachte les ontwerpt, een collega de les geeft en de anderen observeren. Omdat het team Lesson Study professioneel in wilden zetten, schakelden ze begin vorig schooljaar CPS in voor de begeleiding.

  Lees meer over "Lesson Study: onderwijsontwikkeling en teamversterking in één"

 5. Drie tips voor kwaliteitszorg op jouw school

  6 september 2022 om 08:00 - door Linda van Tuyl - 0 reacties

  Kwaliteitszorg.png

  De kwaliteit van het Nederlands onderwijs staat onder druk. Waren we in 2008 nog een van de landen met de beste leesvaardigheid van Europa, nu dreigt laaggeletterdheid voor 25 procent van alle vijftienjarigen. De kloof tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. De kwaliteitsverschillen tussen scholen worden groter en de kansenongelijkheid loopt op. De besteding van de NPO-gelden is zeer divers en leidt helaas niet altijd tot beter onderwijs. De hoogste tijd voor levende kwaliteitszorg. 

  Lees meer over "Drie tips voor kwaliteitszorg op jouw school"

 6. Mijn motto voor het omgaan met de uitdagingen van het nieuwe schooljaar: “Haast je, maar niet te snel…”

  29 augustus 2022 om 15:06 - door Cor Verbeek - 1 reactie

  Reflectie.png

  Een nieuw schooljaar, een nieuw begin. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Er zijn tenslotte nog 9100 voltijds lerarenbanen in te vullen en, dat wordt vaak vergeten, ook nog 1100 fte aan directeursfuncties staat open. Niet gek dus dat voor een groot aantal scholen het jaar minder vrolijk begint.

  Lees meer over "Mijn motto voor het omgaan met de uitdagingen van het nieuwe schooljaar: “Haast je, maar niet te snel…”"

 7. Hoe stimuleer je de mondelinge taalvaardigheid van je leerlingen in het po?

  26 augustus 2022 om 13:57 - door Naomi Baggelaar - 0 reacties

  Blog 7 - Oracy
  Mondelinge taalvaardigheid is ontzettend belangrijk: voor het leren lezen en schrijven, maar ook om te leren je te uiten, begrepen te worden en anderen te begrijpen. Natuurlijk praat ik veel met kinderen, heb ik groepsgesprekken en gebruik ik denksleutels om gesprekken met de (kleuter)klas te voeren. Maar wat de opbrengsten hiervan zijn, kan ik eigenlijk ook niet benoemen. Hoe ik dit kon veranderen, in mijn toch al overvolle lesagenda, was mij tot voor kort onduidelijk. Maar laatst ontdekte ik dat het voor de hand liggender én makkelijker is dan ik altijd had gedacht.

  Lees meer over "Hoe stimuleer je de mondelinge taalvaardigheid van je leerlingen in het po?"

 8. Fundament van taal ligt thuis

  23 augustus 2022 om 10:15 - door Lotte van der Goot, Jeroen Aarssen - 0 reacties

  Blog 6 - Oracy
  Voor en tijdens de basisschoolleeftijd is de hersenontwikkeling van kinderen het grootst. Een aanzienlijk deel van die tijd zijn ze echter niet op school, maar thuis. Daar ligt dan ook een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Je kunt als leerkracht nog zo hard je best doen om taal te stimuleren, het grootste effect bereik je als je met het thuisfront samenwerkt. Daarom gaat dit Oracy-blog over de rol van ouders bij de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

  Lees meer over "Fundament van taal ligt thuis"

 9. Hoe de leerlingen van de Jan Ligthartschool steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen

  22 augustus 2022 om 09:43 - door CPS - 0 reacties

  De Jan Ligthartschool in Woudenberg is een Leader in Me school. Waarom hebben ze voor Leader in Me gekozen, en wat levert hen dat op? We gingen langs op de school en maakten daar samen met de leerlingen, leerkrachten en ouders een video.

  Lees meer over "Hoe de leerlingen van de Jan Ligthartschool steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen"

 10. Sociaal-emotioneel werken met behulp van de 7 gewoonten

  18 juli 2022 om 11:34 - door Brian Veenhof - 0 reacties

  Met enige regelmaat krijg ik de vraag of Leader in Me ingezet mag worden als ‘methode’ voor sociaal-emotionele vorming. In dit blog geef ik je antwoorden op die vraag.

  Lees meer over "Sociaal-emotioneel werken met behulp van de 7 gewoonten"

Zoek in de website