Spring naar mobiele navigatie

Blogberichten per auteur

Berichten van ""

 1. Hoe kom je tot effectieve kwaliteitszorg binnen je school?

  25 mei 2023 om 16:55 - door Linda van Tuyl, Lotte van der Goot - 0 reacties

  Elke school doet aan kwaliteitszorg. Hierbij worden allerlei digitale sets van indicatoren, systemen en kaders gebruikt. Deze hulpmiddelen maken het mogelijk kwaliteit te meten, te interpreteren en te beoordelen.

  In dit blog benadrukken wij het belang van kwaliteitszorg als een opdracht van alle gebruikers en met name van het hele team.

  Lees meer over "Hoe kom je tot effectieve kwaliteitszorg binnen je school?"

 2. Wat betekent formatief handelen in de les voor het mbo

  23 mei 2023 om 16:10 - door Geke van Dijk - 0 reacties

  Betekent formatief handelen dat je meer moet toetsen? Moet je aan al je lessen toetsmomenten toevoegen? Hoe kun je formatief handelen in het mbo, waar de beroepspraktijk centraal staat?

  Lees meer over "Wat betekent formatief handelen in de les voor het mbo"

 3. Lezen wat er (niet) staat

  22 mei 2023 om 14:57 - door Mirjam Brink, Jeroen Aarssen - 0 reacties

  De kranten staan er vol mee: Nederlandse leerlingen scoren opvallend laag op leesbegrip en leesmotivatie in vergelijking met leerlingen uit andere landen.

  PIRLS brengt elke 5 jaar de vaardigheid in begrijpend lezen in kaart van leerlingen uit groep 6. Bij de meting van 2016 waren de leesvaardigheidsscores van Nederlandse leerlingen veel lager dan in 2001, terwijl in veel andere onderzochte landen de leesvaardigheid juist steeg. Nederland zakte af naar een 14e plek op de internationale ranglijst. Vandaar dat er ook met argusogen werd uitgekeken naar de nieuwste PIRLS-resultaten*, die op 16 mei 2023 naar buiten kwamen (gegevens verzameld in 2021, PIRLS 2021).

  Lees meer over "Lezen wat er (niet) staat"

 4. De Staat van het Onderwijs 2023

  11 mei 2023 om 17:13 - door Cor Verbeek - 0 reacties

  In de in mei 2023 gepubliceerde Staat van het Onderwijs doet de onderwijsinspectie verslag van de huidige situatie in het onderwijs in Nederland.

  Cor Verbeek heeft er kritisch naar gekeken en zet hieronder kort uiteen wat opvalt.

  Lees meer over "De Staat van het Onderwijs 2023"

 5. Hoe loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo anders kan

  14 april 2023 om 16:18 - door Sander van Veldhuizen - 1 reactie

  LOB is op veel vo-scholen nog een hoofdpijndossier: onduidelijkheid over wie wat moet doen, wat er überhaupt moet gebeuren binnen dit thema en veel administratiedrang. Maar waarvan weten we nu dat het werkt?“

  Lees meer over "Hoe loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo anders kan"

 6. Hoe vinden jongeren hun stem ?

  29 maart 2023 om 16:48 - door Ariena Verbaan - 0 reacties

  In deze tijd zoeken docenten, mentoren en studieloopbaan- begeleiders naar allerlei manieren om contact te maken en verbinding te houden met hun studenten. De vragen die wij krijgen gaan vooral over hoe ik zorg dat mijn studenten erbij zijn en er bij blijven? Oftewel, hoe leer ik ze dat zij hun stem kunnen laten horen?

  Lees meer over "Hoe vinden jongeren hun stem ?"

 7. Culturele diversiteit op de basisschool: van onbegrip naar verrijking

  27 maart 2023 om 10:04 - door Linda van Tuyl, Lotte van der Goot - 0 reacties

  Waarom is de taalachterstand van de Turkse Meryem alleen maar groter geworden? Dat is toch vreemd? Want haar leerkracht heeft vier maanden geleden een goed gesprek gehad met haar vader en ze zouden thuis meer Nederlands met haar gaan praten. En hoe komt het dat de vader van de Syrische jongen Ahmed tijdens het oudergesprek alleen maar over zichzelf wilde vertellen in plaats van over de vele conflicten waar zijn zoon al een paar weken in verzeild raakt?

  Lees meer over "Culturele diversiteit op de basisschool: van onbegrip naar verrijking"

 8. Tien tips om direct te starten met differentiëren in je les

  21 maart 2023 om 14:16 - door Meike Berben - 1 reactie

  Aansluiten bij de capaciteiten van leerlingen. Dat klinkt logisch. Geen leraar is er tegen. Toch vindt het te weinig plaats in de lessen in het voortgezet onderwijs, zo constateert ook de Inspectie van het Onderwijs in de recent verschenen Monitor Leskwaliteit.

  Lees meer over "Tien tips om direct te starten met differentiëren in je les"

 9. Ik lees, jij leest, wij lezen!

  10 maart 2023 om 09:09 - door Mirjam Brink - 0 reacties

  Onlangs was ik op een basisschool in Moerkapelle waar ik me verwonderde over de mooie teksten op de wanden. Allemaal gingen ze over het belang van lezen. En dan vooral het plezier ervan. Wauw! Overduidelijk dat deze school werk wil maken van leesbevordering in de school. Een keuze? Nee, ik denk een must voor iedere school.

  Lees meer over "Ik lees, jij leest, wij lezen!"

 10. Hoe maak je kleuters taalbewust?

  23 februari 2023 om 11:47 - door Naomi Baggelaar - 0 reacties

  Vaardigheden rond klanken en letters zijn een belangrijk onderdeel van geletterdheid van jonge kinderen.  Het is de basis voor het goed leren lezen en schrijven. In de kleuterperiode leggen we het fundament hiervoor door klankleer: het fonologisch en fonemisch bewustzijn.

  Lees meer over "Hoe maak je kleuters taalbewust?"

Zoek in de website