Spring naar mobiele navigatie

Blogberichten per auteur

Berichten van ""

 1. Oracy, de lijm bij zelfregulerend leren!

  2 februari 2023 om 10:48 - door Miriam Op de Beek - 0 reacties

  Zelfregulerend leren is een zeer effectieve vorm van leren. Niet voor niets staat het als 'effectieve interventie' op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs. Bij zelfregulerend leren passen leerlingen bij verschillende doelen en in allerlei contexten de leercirkel toe. Daardoor leren ze het leerproces aan te sturen en focus te ontwikkelen. 

  Lees meer over "Oracy, de lijm bij zelfregulerend leren!"

 2. Effectief woordenschatonderwijs in de praktijk

  2 februari 2023 om 09:32 - door Naomi Baggelaar - 0 reacties

  In onze samenleving vormen woorden de sleutels voor taalbegrip en kennisoverdracht. Onze woordenschat is dan ook van groot belang voor het functioneren in de maatschappij. Een veel terugkomende vraag is hoe leerkrachten ervoor kunnen zorgen dat woordenschat wordt aangeleerd. Leerkrachten leggen namelijk de hele dag woorden uit, maar merken dat hun inspanning niet altijd tot de gewenste resultaten leiden. Maar wat werkt dan wel?

  Lees meer over "Effectief woordenschatonderwijs in de praktijk"

 3. Doelen stellen met behulp van de 7 Gewoonten van Covey

  30 januari 2023 om 12:14 - door Cor Verbeek - 0 reacties

  Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs, zowel voor leraren als leerlingen. Door het stellen van doelen wordt de focus van de les gelegd op specifieke leerdoelen en wordt de leerstof effectiever aangeboden. Hierdoor kan de leerling zich beter concentreren en is de kans groter dat hij of zij de leerstof daadwerkelijk begrijpt en onthoudt.

  Lees meer over "Doelen stellen met behulp van de 7 Gewoonten van Covey"

 4. Leer je leerlingen redeneren en formuleren door structuur en logica

  12 januari 2023 om 10:58 - door Els Loman, Bob Coenraats - 0 reacties

  Over de taalvaardigheid bij leerlingen is al veel gezegd: de achteruitgang lijkt een feit, het probleem is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en het is lastig om daar in het onderwijs grip op te krijgen. Bij alle vakken zie je vaak dat leerlingen denken de inhoud te begrijpen, maar dat ze hun antwoord niet goed kunnen formuleren als ze de stof zelf moeten uitleggen of er een vraag over moeten beantwoorden. De oorzaak? Veel leerlingen missen de algemene taalkennis en ‑vaardigheid om zich goed uit te drukken. 

  Lees meer over "Leer je leerlingen redeneren en formuleren door structuur en logica"

 5. Van hark naar netwerkorganisatie

  15 november 2022 om 09:40 - door Marijke Biersteker - 0 reacties

  Blog Van hark naar netwerkorganisatie.png

  Op het strand bij Makkum staat een groep volwassenen tegen elkaar aan te duwen en met zwaarden te zwaaien. Een interessant spektakel dat nieuwsgierige blikken uitlokt. Voor wie dichterbij durft te komen, wordt duidelijk dat hier sprake is van ‘professioneel vechten’. Deelnemers ervaren fysiek wat er gebeurt als ze allebei blijven duwen en wat als ze rustig en gecontroleerd andermans duwtje incasseren of zelfs verwelkomen.

  Lees meer over "Van hark naar netwerkorganisatie"

 6. Schoolontwikkeling: vergeet het vak zelf niet!

  7 november 2022 om 16:28 - door Bob Coenraats, Thierry Keller - 0 reacties

  Blog schoolontwikkeling.png

  Veel scholen maken een ontwikkeling door naar meer gepersonaliseerde en gerichte feedback op het leerproces van leerlingen. Dit doen ze met effectieve instrumenten als formatief toetsen, didactisch coachen en vergevorderde differentiatie. Deze methoden zijn aansprekend, duidelijk onderbouwd en lijken de sleutel tot succes. Hoe komt het dan dat deze ontwikkelingen toch vaak niet tot de kern van de lessen doordringen, vooral in de bovenbouw van het VO?  Vaak wordt er bij deze ontwikkelingen een belangrijke factor vergeten: de verbinding met de vakdidactiek.

  Lees meer over "Schoolontwikkeling: vergeet het vak zelf niet!"

 7. Leidinggeven bij onzekerheid

  31 oktober 2022 om 13:05 - door Bob Coenraats - 0 reacties

  Blog leidinggeven.png

  Voor veel teamleiders en directeuren zijn de afgelopen jaren bijzonder intensief geweest: van lockdowns naar anderhalvemeterschool en van een steeds nijpender lerarentekort naar uit de pan rijzende kosten voor verwarming van de school. Tegelijkertijd vragen de NPO-plannen extra inspanningen. Je wilt wel interventies plannen en constant verbeteringen doorvoeren, maar komen die in de praktijk wel tot uitvoering? Want de praktijk blijkt nu vaak weerbarstiger dan de NPO-scan en de menukaart doen vermoeden. Hoe dek je je in tegen al die onzekerheden? En moet je dat eigenlijk wel willen?

  Lees meer over "Leidinggeven bij onzekerheid"

 8. Leren schrijven kan zo veel leuker en makkelijker

  13 oktober 2022 om 15:15 - door Els Loman - 2 reacties

  Leerlingen schrijven meer dan ooit. Een belangrijk deel van hun sociale communicatie verloopt schriftelijk via social media. Maar vraag je ze op school om een wat langere en formele tekst zoals een verslag of brief, dan zie je vaak onvoldoende structuur, kromme zinnen en stijlbreuken. Beter schrijfonderwijs is duidelijk gewenst. Deel daarvoor het schrijfproces op in stappen, geef leerlingen veel meer eigenaarschap over het leren schrijven en laat ze aan relevante teksten werken. Dan wordt leren schrijven niet alleen beter, maar ook makkelijker en leuker.

  Lees meer over "Leren schrijven kan zo veel leuker en makkelijker"

 9. Goed omgaan met culturele diversiteit in je klas

  4 oktober 2022 om 07:00 - door Lotte van der Goot, Linda van Tuyl - 3 reacties

  Blog Diversiteit.png

  Steeds vaker heb je kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond in je klas. Je wilt ook hen het beste onderwijs geven, zorgen dat ze kunnen meekomen, niet uitvallen. Soms merk je echter dat je zo’n kind en zijn ouders niet begrijpt en zij jou niet. Je weet niet waar het mis gaat, omdat je vaak niet weet wat je niet weet. Bovendien ben je bang om iets verkeerds te zeggen; je wilt het juist goed doen. Iedereen erkent het belang van aandacht en respect voor culturele verschillen, zeker in onderwijssituaties en juist ook in deze tijd van polarisatie. Maar hoe ga je in de praktijk om met de verschillende achtergronden van leerlingen en ouders op school?

  Lees meer over "Goed omgaan met culturele diversiteit in je klas"

 10. Het pingpong-principe

  26 september 2022 om 11:55 - door Miriam Op de Beek - 0 reacties

  Blog PingPong.png

  Jonge kinderen zijn gefascineerd door alles om zich heen. Nieuwe prikkels verwonderen hen en ze vinden het prachtig om anderen daarop te wijzen en erover ‘in gesprek’ te gaan. Ook als ze daar nog geen woorden voor hebben. Relaties tussen kinderen en volwassenen die responsief zijn – dus met veel interacties – vormen een sterke basis in de hersenen van een kind voor toekomstig leren en ontwikkelen. Je zou het het pingpong-principe kunnen noemen: het kind speelt de bal aan en de ouder of begeleider speelt hem weer terug.

  Lees meer over "Het pingpong-principe"

Zoek in de website