Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Blog

 1. Differentiëren is te leren

  Leerkrachten staan elke dag voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Maar hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? In het onlangs verschenen boek Differentiëren is te leren laat ik stap voor stap zien hoe differentiëren in de praktijk vorm kan krijgen in alle klassen van het basisonderwijs. Ingrid Iekker interviewde me hierover voor Prima Onderwijs. En ze vond het goed dat we de praktische tips uit dat artikel ook hier op het blog plaatsen. 

   

 2. Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren

  Als leraar probeer je bij de analyse van de (reken)resultaten “in het hoofd te kruipen van de leerling”. Je wilt graag weten hóe de leerling de opgave heeft opgelost, én welke denkstappen hij/zij heeft gemaakt. Maar naast inhoudelijke input over het rekenproces wil je ook graag een beeld vormen van hoe de leerling de opgave heeft ervaren en beleefd. Ging het top óf frustreerde de opgave de leerling tomeloos?

 3. 'De School' zet ons aan het denken over effectief leraargedrag

  Bij het kijken naar de documentaireserie De School (BNN) bekruipt vrijwel iedereen een bepaald gevoel. Herkenning, ergernis, geruststelling, slecht, erg goed, veel kattenkwaad... Opvallend dat er zoveel uiteenlopende gevoelens zijn die we de afgelopen periode hebben kunnen meebeleven. We horen ook kritiek. Wat er volgens mij aan de hand is?

 4. Scholen die de begrijpend leesresultaten willen verbeteren beginnen in de onderbouw: 3 tips om direct toe te passen

  Iedereen weet hoe belangrijk leesbegrip en leesmotivatie zijn en tegelijkertijd voelt iedereen ook de onmacht om meer grip te krijgen op het optimaliseren van die resultaten. In dit blog een interventie die voor veel schoolteams minder voor de hand ligt, maar waarvan ik al vele malen heb ervaren dat het een krachtig impuls geeft aan het verbeteren van de begrijpend leesresultaten: begin in de onderbouw.

 5. Wat overtreft ieder programma tegen pesten?

  Pesten; scholen doen er alles aan om het tegen te gaan. Sterker nog: in de onderwijswereld verschijnt regelmatig een nieuw programma om dit probleem aan te pakken. De oplossing ligt volgens mij echter voor het oprapen. Het school breed volgen van het leiderschapsproces van de ‘The Leader in Me’ overtreft iedere populaire anti-pest methode. Ik ben benieuwd of ik je kan overtuigen!

 6. Waarom jongens in de brugklas vaker blijven zitten dan meisjes

  Jongens in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs: ze blijven vaker dan meisjes zitten of stromen af naar lagere opleidingsniveaus. Bovendien presteren ze vaak onder het niveau dat docent of ouder op basis van hun capaciteiten zou verwachten. Neuropsychologe Sanne Dekker onderzocht dit en promoveerde 1 november jl. bij het Centrum Brein & Leren en afdeling Onderwijsneurowetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van prof.dr. Jelle Jolles en prof.dr. Lydia Krabbendam. Exclusief voor CPS schreef zij dit gastblog.

   

 7. Leraar levensbeschouwing brengt het gedachtengoed van Stephen Covey al acht jaar in praktijk

  ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ is het meest bekroonde leiderschapsboek aller tijden. De 7 gewoonten die Covey beschrijft, hebben al veel mensen geinspireerd in zowel hun zakelijke als privé leven. Johan ter Beek, leraar levensbeschouwing op het Griftland College in Soest, brengt het gedachtengoed van Covey al acht jaar in praktijk. ‘De tijd die ik win, is opgeluchte tijd’. Gerda van 't Spijker interviewde hem voor het vakblad Didactief (oktober 2013). We plaatsen haar artikel als gastblog op onze site.

   

 8. Maak ouderbetrokkenheid een apart onderdeel van het inspectiekader

  De onderwijsinspectie meet de kwaliteit van ouderbetrokkenheid met de verkeerde maat. Al jaar en dag geldt  het oudertevredenheidsonderzoek als toets voor de ouderbetrokkenheid. Maar, het gaat er in de eerste plaats niet om of ouders wel of niet tevreden zijn. Focus van de inspectie zou de kwaliteit van samenwerking tussen ouders en scholen moeten zijn. Een samenwerking met maar één doel voor ogen: een goede schoolontwikkeling van de leerling. Voor een positieve doorbraak in ouderbetrokkenheid moet de kwaliteit van samenwerking volgens ons een apart onderdeel van het inspectiekader zijn.

 9. Stephen Covey in het onderwijs. Inspirerend voor leraar en leerling.

  Alle boeken van Stephen Covey  heb ik door de jaren heen gelezen, en soms herlezen. Als mens, als consultant, als teamleider, als moeder, als directeur. Het nodigde mij steeds weer uit tot kritische zelf-reflectie en het ontwikkelde mijn denken over samenleven, leiderschap, invloed, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen.

  De principes die de boeken mij steeds weer voorhielden hebben mij –zo goed en kwaad als het gaat– ontzettend geholpen alle rollen die ik heb en heb gehad beter uit te kunnen voeren. Met recht behoort ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ tot de meest bekroonde leiderschapsboeken aller tijden. De 7 gewoonten die Covey hierin beschrijft, geven gemeenschappelijke taal voor persoonlijke groei en teamontwikkeling. Ik was dan ook direct enthousiast toen ik ‘The leader in Me’ leerde kennen, een manier om die 7 gewoonten in het onderwijs toe te passen.

 10. Drie redenen waarom sterke scholen het gesprek over de kwaliteit van de les nú beginnen

  De sfeer binnen een klein team van docenten is goed. Velen werken al jaren samen en kennen elkaar door en door. Ook buiten schooltijd ontmoeten sommige collega’s elkaar. Teamvergaderingen zijn altijd gezellig. Op een dag praat de locatiedirecteur met het team over onderwijsontwikkeling. Hij stelt voor dat docenten met elkaar feedbackgesprekken houden over lastige lessituaties. Er wordt terughoudend gereageerd: “Is dat per se nodig?” en “Het gaat toch goed?” Het wordt duidelijk dat de docenten veel met elkaar praten, maar misschien wel te weinig over de kern van hun werk: het lesgeven.

 11. Masterclass van Foppe de Haan en Martie Slooter (video)

  Foppe de Haan weet als geen ander hoe je teams naar een topprestatie krijgt. Reden om deze inspirerende voetbalcoach te vragen zijn visie op coachend leiderschap te delen met schoolleiders in een inspirerende masterclass. Motiveren en enthousiasmeren spelen in zijn visie een belangrijke rol: "Ik zie de schoolleider ook als een coach; hij heeft te maken met verschillende leraren en die moeten allemaal dezelfde kant op willen."

   

 12. Daar heb ik dus echt geen zin in

  Een paar weken geleden was ik vroeg aanwezig op een school, om daar een training te geven. Ik reis altijd met het openbaar vervoer, dus ben liever te vroeg dan te laat. Terwijl ik een kopje koffie dronk in de gang liepen er twee docenten langs waarbij ik opving: "Ik heb zo een verplichte examentraining, daar heb ik dus echt geen zin in."

 13. Inspirerend

  “De randvoorwaarden voor rekendocenten zijn alles behalve optimaal. Toch zijn trainingen aan deze leraren voor mij altijd erg inspirerende bijeenkomsten."

 14. Tips en tops

  De laatste tijd laat ik de deelnemers van mijn trainingen tips en tops op hun naambordjes schrijven. Van deze tops van de training 'Optimale examenvoorbereiding' word ik toch wel erg blij! Ik vind het erg fijn om feedback te krijgen, zodat ik in andere trainingen hier iets mee kan. Ook ik blijf mijzelf hierdoor continu ontwikkelen.