Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Blog

 1. Drie lessen uit onderzoek naar hoe een Turks kind Nederlands leerde

  Annemarie Goosens studeerde recent af aan de Universiteit Utrecht. Afgelopen maanden deed ze onderzoek naar de stimulering van de taalontwikkeling van een Turks kind in zijn thuissituatie.

  De belangrijkste boodschap die uit haar onderzoek blijkt is wel dat contact tussen school en ouders dé basis is om invloed te kunnen hebben op de taalontwikkeling van het kind thuis. Vooral bij kinderen met een taalachterstand is er soms een enorme kloof tussen de wereld op school en de wereld thuis. Kennis van de thuissituatie, oprecht contact en interesse in elkaar kunnen ervoor zorgen dat deze werelden meer bij elkaar komen. In dit blog vertelt Annemarie over wat deze richtlijnen haar gebracht hebben in het contact met ‘haar’ gezin.

 2. Hoe verbeter je de motivatie van een leerling?

  Motivatie en motiveren zijn begrippen die we in publicaties over onderwijs regelmatig tegen komen. Begrippen die ook meteen in verband worden gebracht met het tekort hieraan bij leerlingen. En niet alleen leerlingen, ook leraren lijken niet altijd in staat om gemotiveerd deel te nemen aan een cursus of zich in te zetten voor een door de schoolleiding voorgestelde verandering. Hoe komt dit? En wat kunnen we doen?

 3. 21st century-skills: hoe leer je leerlingen meer dan alleen je vak

  De directeur van een autoschadebedrijf zit in gesprek met een klant. Tijdens dit gesprek wordt hij gestoord door zijn stagiair: “Meneer, ik kan mijn gereedschap niet vinden!”.

  Wie af en toe spreekt met stagebedrijven en vervolgopleidingen herkent dit voorbeeld. Leerlingen zijn geneigd af te haken wanneer ze iets niet snappen of wanneer ze niet weten wat ze moeten doen. Als het gaat om de zogenaamde 21th-century-skills zijn pro-activiteit en probleemoplossend vermogen twee belangrijke. Maar leer je leerlingen deze vaardigheden?

 4. Hoe haal ik als startende leraar de kerst?

  Gefeliciteerd met je nieuwe baan op de school van jouw dromen. Eindelijk ga je aan de slag met het mooiste vak dat er volgens mij bestaat: het vak van lesgeven. De eerste weken zitten er inmiddels op. Vol enthousiasme heb je je op het werk gestort. En het kan haast niet anders of je hebt inmiddels  ook de lastige kanten ontdekt.

 5. Het Alternatief 2.0

  Jammer dat ik geen hoogleraar ben, met studenten onder mijn academische vleugels. Want ik zou graag wat promotieonderzoek uitzetten. Net als Simon Verwer, trouwens. (Dat las ik in zijn blog http://www.onderwijsfilosofie.nl/opinie-stukken/hoe-je-als-leraar-een-oordeel-kunt-vormen-over-het-lerarenregister-een-praktijkvoorbeeld/) Ik zou laten onderzoeken hoe de leraar naar zijn eigen beroep kijkt en dat dan in relatie met het publieke gesprek in onderwijsland. Eens kijken of dat een beetje op elkaar aansluit.

 6. Hoe betere toetsen de examenresultaten verhogen

  Hoe kan ik mijn docenten het beste ondersteunen voor zo goed mogelijke leerlingresultaten? En waar begin ik een verbeterproces als de examenresultaten tegenvallen? Binnen de hectiek van een groeiende en complexe onderwijsorganisatie is het aantal mogelijkheden beperkt. Widjai Nakorikantodas, teamleider bovenbouw van vmbo ‘De Groenstrook’ (Wellantcollege) stond samen met zijn collega’s voor deze uitdaging en ontdekte dat de oplossing soms in een verrassende hoek zit.

 7. 3 tips voor minder spellingfouten bij Cito-toetsen

  “Op de dictees doen ze het goed, maar bij de Cito-toetsen en in het eigen schrijfwerk bakken ze er veel minder van.”

  Een veel gehoorde verzuchting van leerkrachten over het spellingwerk van hun leerlingen. Vaak wordt verondersteld dat de methode onvoldoende voorbereidt op de LOVS toetsen of dat kinderen te weinig kritisch zijn op eigen werk. Beide aspecten kunnen meespelen, maar hoe krijgt u invloed op de kwaliteit van het spellen van uw leerlingen? De volgende suggesties kunnen daarbij behulpzaam zijn:

 8. Vloeiend lezen als vliegwiel voor beter begrijpend lezen

  We herkennen allemaal de technisch goede lezer, aan wiens toon we horen dat van de inhoud niets wordt begrepen. Een redelijk vlotte lezer? Misschien, ja. Maar een vloeiende lezer met een goede leesvaardigheid? Nee. De leerling die zonder expressie leest, begrijpt de inhoud van de tekst niet.

 9. Timemanagement in het onderwijs, kan dat wel?

  We zijn druk in het onderwijs. Althans, dat is vaak het eerste antwoord dat je krijgt als je een puber, docent of schoolleider vraagt: ‘Hoe is het?’. Ondanks dat een groot deel van de werkdag (rooster) en het jaar (jaarplanning) vast ligt, wordt een onderwijsdag als ‘druk’ en ‘hectisch’ ervaren: ‘Ik ben hartstikke druk geweest, maar waarmee eigenlijk?’.

  Juist omdat zoveel van tevoren vast ligt (lesuren, toetsen, vakanties, vergaderingen), lijkt het dat timemanagement in het onderwijs geen soelaas gaat bieden voor de ervaren werkdruk. Dat is in zoverre waar dat een paar eenvoudige ‘plantrucs’ niet blijvend zullen bijdragen. Een andere manier van kijken, denken en vervolgens doen kan echter een heel ander gevoel geven aan het einde van de dag. Sterker nog: dat wat we leerlingen aanleren in mentorlessen en individuele gesprekken vergeten we als onderwijsmens zelf nogal eens te doen…
 10. 7 gewoontes om kinderen balans te leren

  Als ouder willen we het allemaal: dat je kind zelf zijn veters strikt. Zelf ruzietjes oplost. Zijn huiswerk plant. Marcel en Annemarie Koning ontdekten de zeven gewoonten van Stephen Covey. Waarmee je kind leert om na de denken over zijn eigen doelen, zodat het zelfredzamer wordt. 11. Vaders doen geen moederdingen

  Vaders spelen een wezenlijke rol in de schoolontwikkeling van hun kind. Diverse onderzoeken tonen dat aan. Toch zijn veel scholen sceptisch als het gaat om de kansen die zij zien om vaders meer te betrekken bij hun school. "Vaderbetrokkenheid, dat lukt nooit!" hoor ik vaak als ik dit onderwerp op scholen aansnijd. Ik denk dat scholen zichzelf hierin onderschatten. Vaders zijn net zo betrokken bij hun kinderen en school als moeders. Veel vaders doen alleen geen 'moederdingen'. We moeten ze dus op een andere manier aanspreken. 

 12. Handelingsgericht werken en begeleiden met Covey's 7 Gewoonten

  Op OBS Atlantis in Amersfoort zijn ‘de 7 gewoonten’ voor zelfleiderschap geïntegreerd in het onderwijs, met als doel leerlingen effectief leider te laten worden over hun eigen leven. We passen die 7 gewoonten integraal toe in de school. Ook in mijn werk als ib’er. Ik wil in deze blog laten zien hoe de 7 gewoonten ingezet en doorleefd worden binnen de cyclus van handelingsgericht werken (HGW) en hoe dit tot uitdrukking komt in de interne begeleiding. Het schept planmatigheid, eenheid in taalgebruik en ondersteuning van de visie van de school.

 13. Buitenspel

  Gastblog van Renske Valk, hoofdredacteur Van Twaalf tot Achttien

  Hoe zou het werken in het hoofd van de staatssecretaris?

  Op zaterdag organiseerde de Balie in Amsterdam een evenement dat de serie ‘De Balie Leert’ voor dit seizoen afsloot. Het gezelschap was niet heel groot, maar veel selectiespelers uit het Nederlandse onderwijsveld hadden zich present gemeld. Er werd aan de 10 ronde tafels flink gediscussieerd en zo kun je met 70 man toch een goed gesprek voeren. De staatssecretaris gaf in de loop van de dag ook acte de présence en er ontstond een levendig uitwisselen van zorg en hoop. Moderator Felix Rottenberg verdeelde het spel: voorzetje, een-tweetje, hoekschop … en Sander moest keepen.

 14. Bedankt juf!

  Ze weet het zelf misschien niet meer, maar ik zal het nooit vergeten. Mijn juf in groep 7 heeft mij gezien, écht gezien. En daar ben ik haar bijzonder dankbaar voor. Dit is een blog over waardering, vertrouwen en de impact die leerkrachten kunnen hebben op het leven van kinderen.

 15. Wat wij leerden over mensen in beweging krijgen

  De teamleiders van Het Zuyderzeecollege in Emmeloord wilden de lessen in de bovenbouw havo/vwo een heldere structuur geven. Het model van ‘De vijf rollen van de leraar’ sprak hen aan en samen met het team probeerden ze de gewenste beweging op gang te krijgen. Het had niet het gewenste effect. Veel lessen zaten nog steeds in de busopstelling en misten een duidelijk spoorboekje en lesdoel. Totdat één van de docenten werd gecoacht. “Het was alsof ineens het kwartje viel.” Wat bracht deze docent nu in beweging?