Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Blog

 1. Het recht op lamlendigheid

  Gastblog van Renske Valk, hoofdredacteur Van Twaalf tot Achttien

  Ieder mens heeft perioden in zijn leven nodig van hangerigheid en aangename doelloosheid. Dat is geen wetenschappelijk feit, voor zover ik weet, enkel mijn stellige overtuiging. Gewoon bij perioden stevig verzaken. Lekker en heel gezond. Zo gemakkelijk is dat trouwens niet, nu we anno 2014 24 uur per dag rendabel kunnen zijn. Meester in het nietsdoen waren de Aboriginals in Australië: zij besteedden in hun oorspronkelijke levenswijze het minst aantal uren aan arbeid om te voorzien in hun levensonderhoud, ik meen zo’n twee uur per dag. De overige tijd zaten ze in groepjes in de zanderige zon en filosofeerden over de dreamtime. In de jaren 80 gold dat binnen de antropologie nog als maatstaf voor welbevinden.

 2. Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'?

  Afgelopen vrijdag (4 april) meldde CNV Onderwijs dat de helft van de jonge leraren wil stoppen met hun baan. Wat mij opviel was een klein zinnetje in het bericht over dit nieuws op de website van CNV Onderwijs, namelijk dat een reden is dat deze jonge docenten klagen over 'mondige, respectloze ouders'.

  Zo’n zinnetje raakt me vanuit mijn passie voor betere ouderbetrokkenheid op scholen. Ik hoop van harte dat het niet te laat is voor deze groep jonge docenten. Want de kinderen en het onderwijs heeft hen en hun nieuwe blik op onderwijs hard nodig.

  En wat die ‘mondige, respectloze ouders’ betreft heb ik drie gedachten die hopelijk kunnen helpen voorkomen dat deze jonge groep docenten het onderwijs verlaat.

 3. Differentiëren in de les? Gratis E-book voor leidinggevenden in het vo

  Binnen het voortgezet onderwijs is lang gedacht dat differentiatie niet zo nodig was. Aan het eind van het basisonderwijs bepaalt het eindniveau van de leerling immers welke vervolgopleiding het beste aansluit. En laten we eerlijk zijn, goed omgaan met verschillen in leerbehoefte is een behoorlijke uitdaging, zeker als je op een dag zo’n zeven klassen van dertig leerlingen lesgeeft.

  Het is een misverstand om te denken dat differentiëren alleen iets vraagt van docenten. Differentiëren vraagt een planmatige en schoolbrede aanpak. Schoolleiders, afdelings- of teamleiders spelen een sleutelrol in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een heldere visie en duidelijke afspraken over hoe uw school nu eigenlijk differentieert.

 4. Competente rebellen gevraagd!

  Minister Bussemaker gaf op 17 maart een mooie lezing tijdens het symposium 'Vaardigheden voor de toekomst'. Ze brak een lans voor onderwijs als bron van toerusting voor iedereen, voor onderwijs dat vaardigheden ziet als voorwaarden voor verbeelding en voor onderwijs dat creatieve, competente rebellen voortbrengt.
   

 5. Boze dame.jpg

  Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan

  Dat goed samenwerken met ouders belangrijk is weten we. Maar wat als ouders soms grenzen over gaan? Niet op komen dagen, de deskundigheid van de leraar niet accepteren of dwingen dat hun kind op een bepaalde plaats moet zitten?

 6. Differentiëren is te leren

  Leerkrachten staan elke dag voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Maar hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? In het onlangs verschenen boek Differentiëren is te leren laat ik stap voor stap zien hoe differentiëren in de praktijk vorm kan krijgen in alle klassen van het basisonderwijs. Ingrid Iekker interviewde me hierover voor Prima Onderwijs. En ze vond het goed dat we de praktische tips uit dat artikel ook hier op het blog plaatsen. 

   

 7. Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren

  Als leraar probeer je bij de analyse van de (reken)resultaten “in het hoofd te kruipen van de leerling”. Je wilt graag weten hóe de leerling de opgave heeft opgelost, én welke denkstappen hij/zij heeft gemaakt. Maar naast inhoudelijke input over het rekenproces wil je ook graag een beeld vormen van hoe de leerling de opgave heeft ervaren en beleefd. Ging het top óf frustreerde de opgave de leerling tomeloos?

 8. 'De School' zet ons aan het denken over effectief leraargedrag

  Bij het kijken naar de documentaireserie De School (BNN) bekruipt vrijwel iedereen een bepaald gevoel. Herkenning, ergernis, geruststelling, slecht, erg goed, veel kattenkwaad... Opvallend dat er zoveel uiteenlopende gevoelens zijn die we de afgelopen periode hebben kunnen meebeleven. We horen ook kritiek. Wat er volgens mij aan de hand is?

 9. Scholen die de begrijpend leesresultaten willen verbeteren beginnen in de onderbouw: 3 tips om direct toe te passen

  Iedereen weet hoe belangrijk leesbegrip en leesmotivatie zijn en tegelijkertijd voelt iedereen ook de onmacht om meer grip te krijgen op het optimaliseren van die resultaten. In dit blog een interventie die voor veel schoolteams minder voor de hand ligt, maar waarvan ik al vele malen heb ervaren dat het een krachtig impuls geeft aan het verbeteren van de begrijpend leesresultaten: begin in de onderbouw.

 10. Wat overtreft ieder programma tegen pesten?

  Pesten; scholen doen er alles aan om het tegen te gaan. Sterker nog: in de onderwijswereld verschijnt regelmatig een nieuw programma om dit probleem aan te pakken. De oplossing ligt volgens mij echter voor het oprapen. Het school breed volgen van het leiderschapsproces van de ‘The Leader in Me’ overtreft iedere populaire anti-pest methode. Ik ben benieuwd of ik je kan overtuigen!

 11. Waarom jongens in de brugklas vaker blijven zitten dan meisjes

  Jongens in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs: ze blijven vaker dan meisjes zitten of stromen af naar lagere opleidingsniveaus. Bovendien presteren ze vaak onder het niveau dat docent of ouder op basis van hun capaciteiten zou verwachten. Neuropsychologe Sanne Dekker onderzocht dit en promoveerde 1 november jl. bij het Centrum Brein & Leren en afdeling Onderwijsneurowetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van prof.dr. Jelle Jolles en prof.dr. Lydia Krabbendam. Exclusief voor CPS schreef zij dit gastblog.

   

 12. Leraar levensbeschouwing brengt het gedachtengoed van Stephen Covey al acht jaar in praktijk

  ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ is het meest bekroonde leiderschapsboek aller tijden. De 7 gewoonten die Covey beschrijft, hebben al veel mensen geinspireerd in zowel hun zakelijke als privé leven. Johan ter Beek, leraar levensbeschouwing op het Griftland College in Soest, brengt het gedachtengoed van Covey al acht jaar in praktijk. ‘De tijd die ik win, is opgeluchte tijd’. Gerda van 't Spijker interviewde hem voor het vakblad Didactief (oktober 2013). We plaatsen haar artikel als gastblog op onze site.

   

 13. Maak ouderbetrokkenheid een apart onderdeel van het inspectiekader

  De onderwijsinspectie meet de kwaliteit van ouderbetrokkenheid met de verkeerde maat. Al jaar en dag geldt  het oudertevredenheidsonderzoek als toets voor de ouderbetrokkenheid. Maar, het gaat er in de eerste plaats niet om of ouders wel of niet tevreden zijn. Focus van de inspectie zou de kwaliteit van samenwerking tussen ouders en scholen moeten zijn. Een samenwerking met maar één doel voor ogen: een goede schoolontwikkeling van de leerling. Voor een positieve doorbraak in ouderbetrokkenheid moet de kwaliteit van samenwerking volgens ons een apart onderdeel van het inspectiekader zijn.

 14. Stephen Covey in het onderwijs. Inspirerend voor leraar en leerling.

  Alle boeken van Stephen Covey  heb ik door de jaren heen gelezen, en soms herlezen. Als mens, als consultant, als teamleider, als moeder, als directeur. Het nodigde mij steeds weer uit tot kritische zelf-reflectie en het ontwikkelde mijn denken over samenleven, leiderschap, invloed, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen.

  De principes die de boeken mij steeds weer voorhielden hebben mij –zo goed en kwaad als het gaat– ontzettend geholpen alle rollen die ik heb en heb gehad beter uit te kunnen voeren. Met recht behoort ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ tot de meest bekroonde leiderschapsboeken aller tijden. De 7 gewoonten die Covey hierin beschrijft, geven gemeenschappelijke taal voor persoonlijke groei en teamontwikkeling. Ik was dan ook direct enthousiast toen ik ‘The leader in Me’ leerde kennen, een manier om die 7 gewoonten in het onderwijs toe te passen.

 15. Drie redenen waarom sterke scholen het gesprek over de kwaliteit van de les nú beginnen

  De sfeer binnen een klein team van docenten is goed. Velen werken al jaren samen en kennen elkaar door en door. Ook buiten schooltijd ontmoeten sommige collega’s elkaar. Teamvergaderingen zijn altijd gezellig. Op een dag praat de locatiedirecteur met het team over onderwijsontwikkeling. Hij stelt voor dat docenten met elkaar feedbackgesprekken houden over lastige lessituaties. Er wordt terughoudend gereageerd: “Is dat per se nodig?” en “Het gaat toch goed?” Het wordt duidelijk dat de docenten veel met elkaar praten, maar misschien wel te weinig over de kern van hun werk: het lesgeven.